Fakta om emnet

Studiepoeng:
12
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlige:
 • Steinar Martinius Thorød
 • Ole Kristian Hoemsnes Berg
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SN15-1 Anatomi, fysiologi og biokjemi (Høst 2018)

Om emnet

Celler og vev, nervesystemet, sanser, hormoner, bevegelse, sirkulasjon og hemostase, respirasjon, nyrer og urinveier, syre/base, fordøyelse, energibalanse og temperaturregulering

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter fullført emne forventes det at studenten  

Kunnskap:
¿ har kunnskap om menneskets anatomiske oppbygging, og den normale funksjon til organer og organsystem og deres samspill
¿ kjenner til begreper og terminologier i anatomi, fysiologi og biokjemi

Ferdigheter:
¿ kunne anvende kunnskap om begreper og terminologier i anatomi, fysiologi, og  biokjemi
¿ kunne anvende kunnskap om menneskets anatomiske oppbyggning
¿ viser til kunnskap om organer og organsystemers funksjon og samspill

Generell kompetanse:
¿ kunne formidle sentralt fagstoff i anatomi, fysiologi og biokjemi

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppeoppgaver med framlegg, disseksjon, skriftlige oppgaver

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Annet - spesifiser i kommentarfeltet
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Disseksjon
 • Obligatorisk arbeidskrav: Muntlig fremlegg
 • Antall arbeidskrav: 5
 • Påkrevde arbeidskrav: 5
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Gruppearbeid med muntlig framlegg.Undervisningsplan under revisjon.
 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Skriftlige oppgaver.Undervisningsplan under revisjon.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumoversikt