Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlige:
 • Elfrid Oddny Måløy
 • Anne Gutteberg
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

SN15-2 Medikamentregning (Høst 2018–Vår 2019)

Om emnet

Legemiddelhåndteringsprosessen og medikamentregning

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

<p>Ingen</p>

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter fullført emne forvntes det at studenten

Kunnskap:

 • har kunnskap om medikamentregning og legemiddelhåndtering

Ferdigheter:

 • anvender kunnskap om legemiddelhåndtering etter gjeldende forskrifter og lover

 Generell kompetanse:

 • har innsikt i problemstillinger knyttet til legemiddelhåndtering

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, basisgrupper, skriftlige arbeidsoppgaver i medikamentregning.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

<ul><li>Obligatorisk arbeidskrav: <b>Øvelser</b></li><li>Antall arbeidskrav: <b>1</b></li><li>Påkrevde arbeidskrav: <b>1</b></li><li>Fremmøte: <b>Ikke påkrevd</b></li><li>Kommentar: <b>Studentene jobber i basisgrupper med legemiddeloppgaver knyttet til mengde, dose, styrke, og løser medikamentregningsoppgaver Læringsaktivitetene inngår som forarbeid til kravet om feilfri medikamentregningstest </b></li></ul>

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 2 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: Kalkulator med tomt minne+generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. juli 2020 04:32:10