Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

SY16-5 Folkehelse (Høst 2018–Vår 2019)

Om emnet

Folkehelse, helsefremmende og forebyggende sykepleie. Helsepedagogikk. Svangerskap, fødsel,- og barselomsorg og helsesøstertjenesten. Frisklivssentraler og bedriftshelsetjeneste.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap:

 • ha kunnskap om nasjonale og internasjonale satsningsområder i folkehelsearbeid
 • ha kunnskap om folkehelse, helsefremmende og forebyggende sykepleie
 • kunne anvende kunnskap om helsefremmende og forebyggende sykepleie til barn og unge
 • ha kunnskap om normale endringer i forbindelse med svangerskap, fødsel og barsel
 • kjenne til komplikasjoner i forbindelse med svangerskap, fødsel og barsel

Ferdigheter :

 • anvende kunnskap om helsepedagogikk knyttet til nasjonale satsningsområder i folkehelse

Generell kompetanse :

 • ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til folkehelse, helsefremmende og forebyggende sykepleie
 • kjenne til lovverk som regulerer det nasjonale folkehelsearbeidet

Undervisnings- og læringsformer

Forelesing, forberedelse, ferdighetstrening, simulering, refleksjon og prosjektarbeid

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Muntlig fremlegg
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Helseopplysning i gruppe. Helsefremmende arbeid blant barn og unge.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: -
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2020 18:31:05