Fakta om emnet

Studiepoeng:
11
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Hans Gunder Inderhaug
Undervisningsspråk:
Norsk

SN16-41 Somatikk- Sykdomslære, farmakologi og patologi (Høst 2019–Vår 2020)

Om emnet

Emnet omfatter undervisningstema knyttet til generell og spesiell patologi, farmakologi, medisinske, kirurgiske og, legemiddelprosessen og medikamentregning. Emnet er for øvrig nært knyttet opp mot sammenfallende undervisningstema i sykepleie og praksisstudier i 2.og 3.studieår. Studenten skal tilegne seg naturvitenskapelig kunnskap om sykdommer og sykdomsprosesser i kroppens organer. Medisinske, kirurgiske behandlingsformer farmakologi og legemiddelhåndtering omfatter dette emnet.  Dette skal gi forståelse for betydningen av naturvitenskapelig kunnskap ved utøvelse av faglig forsvarlig sykepleie.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap:

  • ha kunnskap om generell og spesiell patologi, medisinske og kirurgiske behandlingsformer
  • ha kunnskap om farmakologi og legemiddelhåndteringsprosessen.

Ferdigheter:

  • anvende relevant kunnskap for å begrunne problemstillinger hos pasienter med medisinsk og kirurgiske helseutfordringer

Generell kompetanse

  • kunne presentere sentralt fagstoff

 

·        

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, simulering, medikamentregningsøvelser, selvstudier  

Eksamen

  • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
  • Andel: 100%
  • Varighet: 5 Timer
  • Gruppering: Individuell
  • Karakterskala: Bokstavkarakter
  • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. juli 2020 16:21:08