Fakta om emnet

Studiepoeng:
4
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Undervisningsspråk:
Norsk

SN16-42 Psykiatri - Sykdomslære, farmakologi og patologi (Høst 2019–Vår 2020)

Om emnet

Emnet skal gi studenten forståelse for generell og spesiell patologi, hvordan psykiatrisk sykdom/ lidelse oppstår, symptomer, utvikling og behandlingsformer. Farmakologi skal gi studenten innsikt i hvordan legemidler virker i kroppen, bivirkninger og interaksjoner. Legemiddelhåndteringgsprosessen skal gi studenten kunnskap og ferdigheter i forsvarlig legemiddelhåndtering til pasienter. 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap:

 • ha kunnskap om generell  og spesiell patologi
 • ha bred kunnskap om akutte og kroniske sykdommer/lidelser
 • ha kunnskap om psykiatriske behandlingsformer
 • ha kunnskap om sentrale begrep i generell farmakologi
 • ha kunnskap om spesiell farmakologi og legemiddelhåndteringsprosessen

Ferdighet:

 • anvende kunnskap i generell og spesiell patologi i sykepleie til pasienter med psykiske helseutfordringer 
 • utøve legemiddelhåndteringsprosesen i tråd  med gjeldende forskrifter

Generell kompetanse:

 • kjenne til sykepleieres funksjons- og ansvarsområde i legemiddelhåndteringsporsessen
 • kjenne til sammenhengen mellom oppdatert kunnskap i naturvitenskapelige fag og pasientsikkerhet/ faglig forsvarlig sykepleie

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, medikamentregningsøvelser, selvstudier  

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 3 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 10:21:07