Fakta om emnet

Studiepoeng:
3
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Anne Gutteberg
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

SY16-8 Psykiatrisk sykepleie (Høst 2019–Vår 2020)

Om emnet

Sykepleiefaglig og naturvitenskapelig kunnskap i sykepleie til pasienter/brukere med psykiske helse- og rusproblemer. Etikk, lovgivning, og perspektiver på makt. Pasient/brukerperspektivet, recovery og kliniske vurderinger. Spesifikke intervensjoner som psykisk førstehjelp, sykepleiefaglige intervensjoner i utfordrende situasjoner, og miljøterapi i behandlingspsykiatri. Psykoedukasjon.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap:

 • vise kunnskap ved observasjon, vurdering, planlegging, iverksetting og evaluering ved sykepleie til pasienter med akutte, kritiske og kroniske tilstander ved psykiske helse- og rusproblem.
 • vise kunnskap i sykepleie ved helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltak og bedringsprosesser til pasienter med psykiatriske helse og rusproblem
 • ha kunnskap i hvordan sykdom påvirker psykososiale og eksistensielle behov, livskvalitet og håp

Ferdighet:

 • kunne finne og anvende fagstoff slik at det belyser problemstillinger knyttet til pasienter med psykisk helse og rusproblem

Generell kompetanse:

 • ha innsikt i relevante fag og yrkesetiske problemstillinger i sykepleie til pasienter med psykisk helse og rusproblem

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, gruppearbeid, selvstudie

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 2 Dager
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 05:21:26