Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Trude Fløystad Eines
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

SAE00 Bacheloroppgave (Vår 2019–Høst 2019)

Om emnet

Hensikten med emnet er at studenten planlegger og gjennomfører et selvstendig vitenskapelig arbeid i form av en litteraturstudie. Studenten skal vise evne til å vurdere sykepleiefaglige problemstillinger og aktuell forskningslitteratur.  Gjennom dette arbeidet skal studenten tilegne seg fordypningskunnskap i sykepleiefaget.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap:

 • ha kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske retninger og hvilke implikasjoner disse har for sykepleiefaget
 • ha kunnskap om prinsippene for litteraturstudie
 • kjenner til forskning og utviklingsarbeid innenfor et selvvalgt tema

Ferdigheter:

 •  anvende forskningsprossessens ulike faser
 •  gjennomføre systematisk databasesøk
 •  kritisk vurdere og analysere og  forskningsartikler på en systematisk måte
 •  framstille fordypningskunnskap i sykepleiefaget skriftlig og muntlig
 •  kritisk vurdere medstudenters arbeid og beherske en faglig dialog med respondenter og auditorium

Generell kompetanse:

 • vise innsikt i å arbeide kunnskapsbaser
 • kvalitetssikre og evaluere egen sykepleieutøvelse
 • anvende prinsipper for akademisk skriving

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, veiledning, selvstudium, systematisk artikkelsøk, kritisk vurdering og analyse av forskningsartikler, akademisk skriving og deltakelse på to ulike veiledningsseminar med opponent - og respodentskap.

 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Rapport(er)
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Prosjektskisse
 • Obligatorisk arbeidskrav: Seminar-/samlingsdeltagelse
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Veiledningsseminar I: Muntlig framlegg av prosjektskisse
 • Obligatorisk arbeidskrav: Seminar-/samlingsdeltagelse
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Veiledningsseminar II: Respondent- og opponentskap
 • Obligatorisk arbeidskrav: Seminar-/samlingsdeltagelse
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Deltakelse på seminar I og II

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 1 Semester
 • Gruppering: Gruppe
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Pensumoversikt deltidstudie

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. aug. 2020 11:21:18