Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Anne Gutteberg
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SP15-1 Kliniske studier 1 - Sykehjem og omsorgssenter (Vår 2019)

Om emnet

Geriatrisk sykepleie, grunnleggende behov, helsefremmende, forebyggende, behandlende , rehabiliterende og lindrende sykepleie, sykepleieprosessen, sykepleiedokumentasjon, yrkesetiske retningslinjer, naturvitenskaplig kunnskap og medisinske sykdommer,  kommunikasjon, pedagogikk,  helsejuss og organisatorisk kompetanse

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Emenkoder SY16-1, SN15-3, SN15-1, SY16-3, SN15-2, SS16-1.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter fullført emne forventes det at studenten 

Kunnskap:

 • har  kunnskap om  geriatrisk sykepleie i sammenheng med støttefag
 • har relevant kunnskap innen sykepleie til pasienten  i sykehjem og omsorgssenter
 • identifiserer sykepleierens rolle og utfordringer i sykehjem og omsorgssenter

Ferdigheter:

 • anvender sykepleiefaglig, naturvitenskaplig  og medisinsk kunnskap i utøvelse av sykepleie til pasienten
 • anvender kunnskap om legemiddelhåndteringsprosessen 
 • anvender aktuelle kommunikasjonsmetoder i samhandling med pasienten, pårørende, og medarbeidere
 • utøver faglig forsvarlig sykepleie i tråd med yrkesetiske retningslinjer og lovverk
 • anvender kunnskapsbasert praksis i utøvelse av sykepleie til pasienten

Generell kompetanse:

 • utøver faglig forsvarlig sykepleie, basert på etisk bevissthet og kritisk refleksjon
 • møter pasienter og pårørende med omsorg, innlevelse og  ansvarlighet
 • behersker muntlig og skriftlig formidling av sykepleie
 • kjenner til  betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid som fremmer helhetlig omsorg for pasienten

Undervisnings- og læringsformer

 • Veiledet praksis  i sykehjem og omsorgssenter 
 • Obligatorisk tilstedeværelse i kliniske studier skal ha et gjennomsnitt på 30 timer per uke
 • Deltagelse i refleksjonsgrupper
 • Framlegg av begrunnet pleieplan
 • Gjennomføre aktivitetsplan
 • Anvender praksisdokumenter

 

¿

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 3
 • Påkrevde arbeidskrav: 3
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Skriftlig refleksjonsnotat med muntlig fremføring
 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Muntlig framlegg av begrunnet sykepleieplan
 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Aktivitetsplan for pasient i sykehjem og omsorgssenter

Eksamen

 • Vurderingsform: Kliniske studier
 • Andel: 100%
 • Varighet: 10 Uker
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. apr. 2020 03:21:07