Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Ingeborg Ulvund
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

SP16-6 Pediatrisk sykepleie, helsefremmende og forebyggende arbeid - Kliniske studier 6 (Vår 2019–Høst 2019)

Om emnet

Sykepleiefaglig og naturvitenskapelig kunnskap til barn og unge med ulike tilstander og/eller sykdommer. Barn og unges modning, vekst og utvikling og forebygging av komplikasjoner og utviklingsskader.Voldsutøvelse mot barn og barn som er vitne til vold.  Barn og unges rett til medbestemmelse og medvirkning. Legemiddelhåndteringsprosessen. Utviklingstilpasset kommunikasjon, informasjon og veiledning til barn og pårørende. Svangerskap,- fødsel og barselomsorg. Folkehelse, helsefremmende og forebyggende helsearbeid, Helsesøstertjenesten.  Kulturelt og internasjonalt perspektiv. Sosiologi. Helsepedagogikk. Kultursensivitet.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap:

 • ha sykepleiefaglig og naturvitenskapelig kunnskap om sykepleie til barn og unge med akutt, kritisk, kronisk sykdom og/eller funksjonssvikt
 • ha kunnskap om reproduktiv helse og fødselsomsorgen i Norge og utfordringer i reproduktiv helse i et kulturelt og globalt perspektiv
 • ha kunnskap om helsesøstertjenestens, bedriftshelsetjenestens og frisklivssentralens rolle i det nasjonale folkehelsearbeidet
 • ha kunnskap om folkehelse, helseatferd og nasjonale og globale satsningsområder
 • ha kunnskap om sykepleie, sykdom, behandling og samhandling knyttet til barn/unge og deres pårørende
 • ha kunnskap om kultursensitivitet

Ferdigheter:

 • anvende utviklingstilpasset kommunikasjon, informasjon og veiledning til barn/ unge og pårørende
 • finne og vurdere fagstoff og forskning i prosjekt barn, folkehelse, helsefremmende og forebyggende sykepleie
 • identifisere risikofaktorer ved svangerskap, barselomsorg og det nyfødte barnet av individuell og miljømessig karakter

Generell kompetanse:

 • ha innsikt i relevante fag og yrkesetiske problemstillinger i møte med barn og unge og deres pårørende i folkehelse, helsefremmende og forebyggende sykepleie
 • ivareta barn og unges rett til medbestemmelse og medvirkning
 • ha innsikt i globale helseutfordringer
 • møte barn og unge og deres pårørende med empati, respekt, varhet og verdighet

 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, prosjektarbeid i gruppe med presentasjon og medstudentrespons. Observasjonspraksis i folkehelse, helsefremmende og forebyggende sykepleie.
 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Annet - spesifiser i kommentarfeltet
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Refleksjon over kliniske studier. En presentasjon med vekt på organisering av tjenestetilbudet, arbeidsoppgaver og helsefremmende og forebyggende tiltak ved praksisstedet

Eksamen

 • Vurderingsform: Kliniske studier
 • Andel: %
 • Varighet: 2 Uker
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Det gis ikke karakter i dette emnet
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
 • Vurderingsform: Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
 • Andel: %
 • Varighet: 2 Uker
 • Gruppering: Gruppe
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. sep. 2020 10:21:36