Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Anne Gutteberg
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SY16-3 Geriatrisk sykepleie (Vår 2019)

Om emnet

Gerontologi, geriatrisk sykepleie, grunnleggende behov, helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende sykepleie til pasienten, sykepleieprosessen, yrkesetiske retningslinjer, naturvitenskaplig kunnskap, medisinske sykdommer, kommunikasjonsteorier, velferdsteknologi, organisatorisk kompetanse og helsejuss

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter fullført emne forventes det at studenten: 

Kunnskap:

 • har  kunnskap om sykepleiefagets egenart i sammenheng med støttefag
 • har relevant kunnskap innen geriatrisk sykepleie
 • har kunnskap om kommunikasjonsmetoder i geriatrisk sykepleie 

¿Ferdigheter

 • anvender sykepleieprosessen i geriatrisk sykepleie
 • identifisererulike problemstilligner knyttet til
 • kunne finne og anvende fagstoff slik at det belyser problemstilinger knyttet til den geriatriske pasienten

Generell kompetanse:

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i geriarisk sykepleie

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, gruppearbeid med skriftlige innlevering og muntlige framlegg.

Forberedelse, ferdighetstrening, refleksjon (FFR) og simulering.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Prosjekt
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Prosjekt på tvers av emnene Geriatrisk sykepleie og Sykepleierens faglige og vitenskapelige grunnlag: Gruppearbeid med skriftlig innlevering og muntlig framføring i kvalitativ metode knyttet til medisinske diagnoser og sykepleiefaglige problestillinger.
 • Obligatorisk arbeidskrav: Øvelser
 • Antall arbeidskrav: 2
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Forberedelse, ferdighetstreing, refleksjon og simulering i øvingsavdelinga

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 5 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: -

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. juli 2020 10:21:20