Fakta om emnet

Studiepoeng:
3
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Ole Kristian Brones Berg
Undervisningssemester:
Høst
Varighet:
½ år

SNH101 Mikrobiologi og infeksjonssykdommer (Høst 2021)

Om emnet

 • Kroppens normalflora
 • Hvordan infeksjoner oppstår og kan forebygges
 • Smittestoff og smitterisiko
 • Resistensutvikling
 • Smittekjeden
 • Toksiner
 • Metoder for kontroll av mikrobiell vekst, utvikling og behandling av infeksjoner

Med forbehold om endringer i emnet

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Forkunnskapskrav

Det forventes at studenten integrerer og anvender kunnskap fra emner som gjennomføres parallelt med dette emnet: 

 • SYH100 Grunnleggende sykepleie
 • SKH100 Fagutøvelse, simulering og sykepleieprosedyrer
 • SNH100 Anatomi, fysiologi og biokjemi

 

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • Har kunnskap om smittestoff, smitterisiko og infeksjonsforebyggende tiltak
 • Har kunnskap om de mest aktuelle infeksjonssykdommer
 • Har kunnskap om anbefalt bruk av antibiotika og resistensutvikling

 

 

Ferdigheter

Studenten

 • Kan anvende kunnskap om mikrobiologi i utøvelse av sykepleie
 • Kan delta i forebyggende tiltak knyttet til smittespredning
 • Kan observere, vurdere, planlegge og iverksette sykepleie til pasienter med infeksjonssykdommer    
 • Kan ta aktivt ansvar for å begrense utviklingen av antibiotikaresistens

Generell kompetanse

Studenten

 • Viser innsikt i problemstillinger knyttet til mikrobiologi i utøvelse av sykepleie

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger

Selvstudier

Studentaktive læringsmetoder

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Individuell skriftlig oppgave
 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppmøte til undervisning
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: 70% tilstedeværelse i teoriundervisning.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: %
 • Varighet: 2 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: -

Evaluering av emnet

Inngår i evaluering av første semester

Pensum

Pensumoversikt
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. jan. 2022 08:20:42