Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

MAT300N Praktisk statistikk (nettbasert) (Høst 2020–Vår 2021)

Om emnet

Dette kurset skal gi en innføring i samling, organisering, og forståelse av data. I tillegg, gir det en innføring i trekking av konklusjoner fra data. Kurset gir videre grunnlag for å gjennomføre en del standard statistiske beregninger.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

 • Nettilbud for permitterte og arbeidsledige

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
MAT300 – Praktisk statistikk 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Etter å ha fullført emnet skal kandidaten ha:

 • kunnskap om standard metoder for å beskrive data

 • grunnleggende prinsipper og metoder for å samle inn data

 • kjennskap til sannsynlighetsbegrepet og grunnleggende regler for sannsynlighet

 • kunnskap om tilfeldige variable og sannsynlighetsfordelinger

 • kunnskap om store talls lov og sentralgrenseteoremet

 • kunnskap om statistisk inferens som punktestimering, intervallestimering, og hypotesetesting

 • kjennskap til enkel regresjonsanalyse

 

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet skal kandidaten:

 • beherske å beskrive data ved bruk av standard metoder

 • beherske tolking av statistiske data.

 • beherske grunnleggende sannsynlighetsregning

 • beherske statistisk inferens

 • beherske enkel regresjonsanalyse ved bruk av Excel.

 

Generell kompetanse

 • Kandidaten skal kunne løse problemer systematisk

 • Kandidaten skal kunne ta datadrevne beslutninger

Undervisnings- og læringsformer

12-15 videoer som tar for seg sentrale temaer i kurset. I tillegg til dette vil det være nettmøter som enten brukes for å utdype tema fra videoen, løsning av oppgaver og diskusjoner.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)

 • Antall arbeidskrav: 3

 • Påkrevde arbeidskrav: 3

Eksamen

Vurderingsform: Hjemmeeksamen

 • Andel: 100%

 • Varighet: 6 timer

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

Pensum

Lind, D.A., Marchal, W.G., and Wathen, S.A. (2019). Basic Statistics for Business and Economics, 9th edition. McGraw-Hill: New York.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. mai 2021 13:21:41