Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Morten Svindland
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ØKL110 Business Cases in Green Logistics and Innovation (Høst 2021)

Om emnet

Målet med kurset er å koble studentene tidlig på næringslivet/offentlig sektor og reelle grønne problemstillinger fra arbeidslivet, samt å lære og løse disse i team. Kurset vil bestå av ordinære forelesninger og to caser presentert av bedrifter og offentlige organisasjoner. Casene skal løses gruppevis med veiledning fra faglærer, hvor studentene skriver en kort presentasjon av innspill og idéforslag til hvordan casene kan besvares.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
ØKL110N – Business Cases in Green Logistics and Innovation (nettbasert) 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter å ha fullført dette kurset, vil kandidatene kunne lære å anvende teori og kunnskap om forsyningskjeder (Supply Chain Management) og bærekraftig logistikk på virkelige problemstillinger fra privat/offentlig sektor. Studentene vil lære å analysere organisasjoner og komme med løsninger til deres grønne logistikkutfordringer. 


Undervisnings- og læringsformer

Første del av kurset begynner med forelesninger innen bærekraftig logistikk. Andre del vil bestå at representanter fra næringslivet/offentlig sektor vil presentere to caser vedrørende grønne logistikkutfordringer. Casene vil variere fra år til år.

Eksamen

  • Vurderingsform: Oppgave/presentasjon

  • Andel: 100%

  • Gruppering: Individuell

  • Karakterskala: Bokstavkarakter

  • Kommentar: Evaluering av kurset skjer ved innlevering av skriflig besvarelse og presentasjon av denne for faglærer og medsensor. Kurset sensoreres ved bruk av karakterskala fra A-F

Pensum

Pensumoversikt
Fant ingen pensumliste for dette emnet
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2021 15:21:39