Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Yury Redutskiy
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LOG270N Anvendt risikoanalyse (nettbasert) (Vår 2021)

Om emnet

Alle forretningsaktiviteter er forbundet med usikkerhet og risiko. Noen uforutsette situasjoner medfører mindre problemer, mens andre kan føre til alvorlige konsekvenser. Derfor må bedrifter ta hensyn til risikoer slik at de kan dra full nytte av aktivitetene de utfører.

 

Usikkerhet er delt inn i endogen (dvs. særtrekk av selve aktivitetene) og eksogen (dvs. faktorer og hendelser utenfor de utførte aktivitetene). I dette kurset legges det vekt først og fremst på den endogene usikkerheten og derfor fokuserer kurset på operasjonell risikoanalyse og operasjonell risikostyring.

 

En risikoanalysen tar utgangspunkt i forretningsaktiviteter og alle faktorer som har innvirkning på utførelsen av disse. Analysen er en trinnvis prosess hvor det inngår identifisering av risiko, planlegging av hva en skal gjøre dersom en uønsket hendelse oppstår, kontroll og vedlikehold.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

 • Emnestudenter
 • Nettilbud for permitterte og arbeidsledige

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
LOG270 – Anvendt riskoanalyse 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kandidaten skal etter fullført emne:

 

 • ha bred kunnskap om sentrale teorier, problemstillinger og metoder innenfor operasjonell risikoanalyse og operasjonell risikostyring

 • bli kjent med forsknings- og utviklingsarbeid innenfor anvendt risikostyring

 • har innsikt i relevante problemstillinger fra forskjellige bransjer engasjert i risikorelaterte aktiviteter

 • kunne anvende sin kunnskap fra teori samt med nåværende forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske problemstillinger som å identifisere risikoer forbundet med noen bestemte aktiviteter, prosesser og menneskelige feil

 • kan finne, vurdere og henvise til relevant informasjon og fagstoff og utarbeide et sett av risikoreduserende tiltak som vedlikehold, arbeidskraft, opplæring, sikkerhetsbarrierer, osv.

 • kunne formidle problemstillinger og løsninger gjennom alle relevante uttrykksformer slik at selskapene kan styre driften og beredskapen.

Undervisnings- og læringsformer

Dette kurset er arranger som en intensiv 4-ukers studie. Hver uke får kandidatene

 

 • tre korte videoforelesninger (20-40 min)

 • to-tre nettmøter med foreleseren.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)

 • Antall arbeidskrav: 2

 • Påkrevde arbeidskrav: 2

 • Kommentar: To obligatoriske oppgaver må fullføres og leveres innen angitt frist, hvoretter innleveringen er ugyldig, og arbeidet vil ikke telles som bestått. Oppgavene må fullføres og leveres i samme semester som eksamen.

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital hjemmeeksamen - Inspera

 • Andel: 100%

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data.

Pensum

I dette kurset brukes valgte kapitler fra følgende lærebøker:

 • Rausand, Marvin. 2011. Risk Assessment: Theory, Methods and Applications, Wiley & Sons. (available at HiMolde online library, also in Norwegian)

 • Abkowitz, Mark David 2008. Operational Risk Management: A Case Study Approach to Effective Planning and Response, Wiley & Sons. (available at HiMolde online library)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. apr. 2021 08:22:50