Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlige:
 • Morten Svindland
 • Antonina Tsvetkova
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

ØKL600 Bacheloroppgave (Vår 2022)

Om emnet

Tema for oppgaven skal være logistikkrelatert, og skal godkjennes av studieleder før detaljarbeidet iverksettes. De fleste studentene skriver oppgaven i samarbeid med en ekstern oppdragsgiver. Oppgaven skal inneholde teori knyttet til de fagområdene som inngår i grunnstudiet eller anvendelser av denne.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Forkunnskapskrav

Inngår i studiet Bærekraftig logistikk og sirkelær økonomi. 

Anbefalte forkunnskaper

Studenten bør ha bestått de fleste obligatoriske emner til og med femte semester. 

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • kunne skrive en større, strukturert faglig rapport.
 • kunne analysere en logistikkrelatert problemstilling og argumentere for en løsning.
 • kunne jobbe selvstendig (alene eller i gruppe) med en større oppgave.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: Semester
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2021 14:21:51