Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ØKL600 Bacheloroppgave (Vår 2022)

Om emnet

Tema for oppgaven skal være logistikkrelatert, og skal godkjennes av studieleder før detaljarbeidet iverksettes. De fleste studentene skriver oppgaven i samarbeid med en ekstern oppdragsgiver. Oppgaven skal inneholde teori knyttet til de fagområdene som inngår i grunnstudiet eller anvendelser av denne.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 

kunne skrive en større, strukturert faglig rapport.

kunne analysere en logistikkrelatert problemstilling og argumentere for en løsning.

kunne jobbe selvstendig (alene eller i gruppe) med en større oppgave.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. sep. 2020 19:22:42