Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IBE505 Industriell digitalisering (Vår 2022)

Om emnet

Industriell digitalisering tar for seg de mange kybernetiske prosessene som i alle former for arbeidsliv, også offentlig virksomhet og helse sammen med tradisjonelle produksjonsbedrifter, er i ferd med å transformere arbeidslivet gjennom økt automatisering og bruk av roboter.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Studentene må ha grunnleggende forkunnskaper i programmering (IBE151) og (MAT100).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studentene skal etter fullført emne:

  • ha innsikt i utvikling av kybernetiske løsninger for hele arbeidslivet

  • ha kunnskaper som bygger på forkunnskaper om programmering, systemutvikling og informasjonssystemers egenskaper

  • kunne sette i stand til å designe komplekse, integrerte systemer som automatiserer arbeidsoppgaver ved hjelp av dataanalyse, beslutningsstøtte, automatisering og roboter

  • kunne vite hvordan slike systemer skal implementeres, valideres og verifiseres gjennom inspeksjoner og testing, slik at de er sikre, trygge og forutsigbare i bruk

Undervisnings- og læringsformer

4 timer undervisning per uke med forelesninger, seminarer, prosjektarbeid og oppgaveløsing med veiledning av hjelpelærer og faglærer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Obligatoriske arbeidskrav: 2 oppgaver

Eksamen

Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
Andel: 100%
Varighet: 4 Timer
Gruppering: Individuell
Karakterskala: Bokstavkarakter
Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Pensum vil bli annonsert senere og senest ved emnets første forelesning.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2020 17:23:10