Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IBE505 Industriell digitalisering (Vår 2022)

Om emnet

Industriell digitalisering tar for seg de mange kybernetiske prosessene som i alle former for arbeidsliv, også offentlig virksomhet og helse sammen med tradisjonelle produksjonsbedrifter, er i ferd med å transformere arbeidslivet gjennom økt automatisering og bruk av roboter.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Studentene må ha grunnleggende forkunnskaper i programmering (IBE151) og (MAT100).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studentene skal få innsikt i utvikling av kybernetiske løsninger for hele arbeidslivet. Det bygger på forkunnskaper om programmering, systemutvikling og  informasjonssystemers egenskaper og skal sette studenten i stand til å designe komplekse, integrerte systemer som automatiserer arbeidsoppgaver ved hjelp av dataanalyse,  beslutningsstøtte, automatisering og roboter. Det er et viktig mål for kurset at studenten lærer seg hvordan slike systemer skal implementeres, valideres og verifiseres gjennom inspeksjoner og testing, slik at de er sikre, trygge og forutsigbare i bruk.

Undervisnings- og læringsformer

4 timer undervisning per uke med forelesninger, seminarer, prosjektarbeid og oppgaveløsing med veiledning av hjelpelærer og faglærer. 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 2
 • Påkrevde arbeidskrav: 2
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar:

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator med tomt minne

Pensum

Pensum vil bli annonsert senere og senest ved emnets første forelesning. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. sep. 2021 21:21:46