Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SAF140 Politisk teori (Høst 2018)

Om emnet

Introduksjon til statsvitenskap og politisk idéhistorie

Ulike tilnærmingsmåter i analyser av politiske strukturer og prosesser

Politiske ideologier og deres samfunnsanalyser og politiske program

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha innsikt i ulike forståelser av nøkkelbegreper som makt, representasjon, legitimitet, frihet
 • aktivt kunne forholde seg til at ulike forforståelser vil prege tilnærmingsmåtene i samfunnsanalyser

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppediskusjoner, oppgaveskriving

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Gruppevis innlevering. Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Insperia
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. feb. 2020 06:33:05