Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Ingunn Gjerde
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM290 Evaluering i teori og praksis (Høst 2019)

Om emnet

Evaluering brukes i økende grad både som kunnskapsgrunnlag og som verktøy i politikkutforming og ved gjennomføring av tiltak. Studenten skal få kompetanse til å vurdere og utforme evalueringsprosjekt. Evaluering brukes som et faguttrykk for en forskningsbasert, systematisk innhenting og vurdering av kunnskap. Dette til forskjell fra det å foreta mer generelt orienterte vurderinger der informasjonsinnhentingen fort blir mer upresis.

Emnet består av fem deler med følgende innhold:

1. del:

 • hva er evaluering?
 • historiske utviklingslinjer
 • ulike teorier og modeller

2. del:

 • metodiske og etiske utfordringer i evalueringsstudier

3. del:

 • juridiske rammer og utfordringer knyttet til evaluering

4. del:

 • evalueringspraksis - eksempler på ulike former for evaluering

5. del:

 • fra kunnskap til handling
 • utarbeidelse av plan for evaluering
 • oppgaveseminar

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

ADM110 Stats- og kommunalkunnskap,  ADM111 Politiske prosesser og SAF 210 Organisasjonsteori og offentlig politikk

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha oversikt over bredden og mangfoldet i evalueringsteori
 • ha innsikt i sentrale evaluerings-/teorier og - modeller
 • ha innsikt i betingelser for og konsekvenser av evaluering på ulike samfunnsområder
 • kunne utforme og vurdere opplegg for evalueringer

Undervisnings- og læringsformer

1 ukedag satt av med forelesninger, oppgaveseminar og veiledning. Varierende antall timer.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 50%
 • Varighet: -
 • Gruppering: Gruppe
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 50%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Pensumlitteratur oppgis ved semesterstart

Aktuell litteratur:
Halvorsen, A.H.; Madsen, E.L. og N. Jentoft (red) (2013): Evaluering. Tradisjoner, praksis og mangfold. Fagbokforlaget.
Tornes, K. (red) (2012): Evaluering i teori og praksis. Akademika forlag.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. juli 2019 15:31:41