Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Dag Erik Berg
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM530 Globalisering (Høst 2019)

Om emnet

Emnet tar opp følgende tema:

 • faglige perspektiver på globalisering med særlig vekt på økonomi og politikk
 • globalisering og næringsutvikling
 • kjennetegn ved overnasjonale politiske organs oppbygging og virkemåte innen økonomi
 • forholdet mellom det lokale, nasjonale og internasjonale

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Emnet har en sammenheng med JUR540 En praktisk innføring i internasjonal rett

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal ved fullført emne :

 • ha innsikt i sentrale teorier om globaliseringens økonomi og politikk
 • kunne drøfte overnasjonale politiske organs rolle og funksjon spesielt når det gjelder økonomi
 • på en faglig informert og kritisk måte kunne forholde seg til den løpende internasjonale økonomiske og politiske utvikling
 • kunne drøfte ulike nasjonale og regionale strategier i forhold til den internasjonale utvikling
 • ha evne til å analysere internasjonale forhold på en måte som er handlingsrelevant i en arbeidssituasjon

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger: 3 timer i uka + to dagssamlinger

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

 

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 04:33:42