Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Kjell Marius Herskedal
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IDR315 Klubbledelse (Vår 2019)

Om emnet

 • Kontekst og rammer for ledelse i norske idrettslag
 • Grunnleggende forutsetninger og ferdigheter for å lede i klubb
 • Relevante problemstillinger og ansvarsområder for norske klubbledere
 • Valgrfri del der innhold knyttes til sertifiseringkrav
 • Det inbefatter relevant teori, praktiske caser og eksempler. Gitt at landskapet for idrettsklubber/idrettslag endrer seg kontinuerlig (mennesker, situasjoner, forhold), kreves en inngang til ledelse som står seg tvers av utfordringer og over tid. Emnets andre del kan vinkles enten mot Fotballforbundets eller Idrettsforbundets alternativ.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
IDR315N – Klubbledelse (nettbasert) 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført og bestått emne:

 • Kunne redegjøre for hvordan en leder utover og innover i forhold til klubben.
 • Se sammenhengen mellom person, klubbkontekst og egnet lederstil.
 • Kunne analysere praktiske caser relatert til ledelse i klubb
 • Utvikle ferdigheter i å anvende og videreutvikle sine lederegenskaper effektivt
 • Avhengig av retning på valgfri del: Sertifisering i styrearbeid (NIF), NFF's Fotballederkurs 2 (lede) og 3 (utvikle),  evt. andre lederrelaterte sertifiseringer utviklet av særforbund som er klarert av fagansvarlig.

Undervisnings- og læringsformer

 • Undervisning: E-læring, der hvert tema introduseres av video/kortvideo av faglærere og/eller spesielt kunnkapsrike praktikere. Videoene følges opp av et skreddersydd pensum
 • Studentaktivitet: Studentene presenterer seg selv og tar del i diskusjonsforumet (kun tilgjengelig for kursdeltakere og kurslærere), og bygger igjennom det relasjoner og nettverk. Hvert tema følges opp av en miks av obligatoriske og frivillige oppgaver

Evaluering av emnet

 • Evaluering på bakgrunn av obligatoriske innleveringer og sertifiseringskrav
 • Det blir ikke avholdt noen eksamen i emnet som krever fysisk oppmøte
 • Karakteren vurderes til bestått/ikke bestått
 • Både den generelle og valgfrie delen av emnet må bestås for må godkjent emne og sertifisering

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. des. 2021 04:33:37