Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlige:
 • Christos Anagnostopoulos
 • Oskar Solenes
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IDR501 Idrettens organisering og ledelse II (Vår 2019)

Om emnet

 • Idretten som en institusjon i samfunnet
 • Idrettens forhold til markedets og statens institusjoner
 • Endringsprosesser i idrettens organisasjoner
 • Ledelse i idretten
 • Modernisering og transnasjonalisering i internasjonal idrett

Dette emnet er del av en gjennomgående tråd om forskning i bachelorprogrammet i sport management. Se programbeskrivelsen for en beskrivelse av tråden.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

<p>IDR100 Idrettens organisering og ledelse I, ADM100 Organisasjon I og enten ADM201 Innføring i samfunnsvitenskapelig metode eller ADM205 Organisasjon II</p>

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal ved fullført kurs:

 • Redegjøre for sosiologiske og organisasjonsteoretiske perspektiver på idrettens egenart og samspill med andre organisasjoner i samfunnet
 • Kunne analysere idrettens organisasjoner ut fra sosiologiske og organisasjonsteoretiske perspektiver

Undervisnings- og læringsformer

Se egen forelesningsplan

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 60%
 • Varighet: -
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 40%
 • Varighet: -
 • Gruppering: Gruppe
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: -

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. juli 2020 01:22:39