Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IDR602 Utplassering i idrettsorganisasjon (Vår 2019)

Om emnet

I kombinasjon med IDR600 (15 sp) skal arbeidstiden være tilsvarende normal fulltidsjobb i den aktuelle bedriften. Arbeidstiden skal deles likt mellom kursene (analyse og typisk arbeid). Studentenes arbeid skal tilrettelegges slik at man får bredest mulig innsikt i organisasjonens ulike arbeidsoppgaver, med hovedvekt på administrative gjøremål. Det skal skrives en kontrakt med arbeidsgiver som sikrer en ansvarlig veileder ved organisasjonen og en ansvarlig veileder fra høgskolen.
Dette emnet er del av gjennomgående tråder om personlig utvikling, forskning og arbeid i team i bachelorprogrammet i sport management. Se programbeskrivelsen for en beskrivelse av trådene. 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Fullført 5 første semester av Bachelor i Sport Management, med gjennomsnittlig karakter på C eller bedre. 

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studentene skal etter endt kurs ha fått relevant arbeidserfaring og bransjeerfaring. Kombinert med IDR600 Prosjektoppgave (15sp) vil studenten få trening i analyse av problemstillinger som er relevante for næringen.

Undervisnings- og læringsformer

Veiledning av ansvarlig veileder hos arbeidsgiver og utpekt veileder hos høgskolen

NB! Utvidet semesterlengde til 30. juni
 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Annet - spesifiser i kommentarfeltet
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Engasjert oppmøte og deltagelse i tildelte arbeidsoppgaver. Studenten skal levere to mindre arbeider i løpet av praksisperioden, av disse er det en som innbefatter en muntlig presentasjon

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 50%
 • Varighet: Semester
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: -
 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 50%
 • Varighet: Semester
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. mai 2020 06:22:53