Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlige:
 • Ingunn Gjerde
 • Turid Aarseth
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM290 Evaluering i teori og praksis (Høst 2020)

Om emnet

Evaluering brukes i økende grad både som kunnskapsgrunnlag og som verktøy i politikkutforming og ved gjennomføring av tiltak. Evaluering brukes som et faguttrykk for en forskningsbasert, systematisk innhenting og vurdering av kunnskap.

Emnet gir oversikt over evalueringstradisjoner og historiske utviklingslinjer som en bakgrunn for å forstå dagens utfordringer og praksis. Emnet kobler teoretisk innsikt i evalueringsmodeller med krav om anvendelse i planlegging av konkrete evalueringsprosjekter. Metodiske, juridiske og etiske utfordringer i evalueringsarbeid har en sentral plass i studieopplegget.

 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

ADM110 Stats- og kommunalkunnskap,  ADM111 Politiske prosesser og SAF 210 Organisasjonsteori og offentlig politikk

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
ADM280 – Evaluering 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne ha 

Kunnskap

- ha oversikt  sentrale utviklingstrekk

- kjenne til  teorimangfoldet og kunne redegjøre for sentrale modeller

 

Ferdigheter

- kunne vurdere ulike opplegg for evalueringer

- kunne utarbeide en konkret evalueringsplan

- kunne ta hensyn til metodiske, juridiske og etiske utfordringer i evalueringsarbeid

Generell kompetanse

- kunne kritisk reflektere rundt betingelser for og konsekvenser av evaluering på ulike samfunnsområder

Undervisnings- og læringsformer

En ukedag satt av til forelesninger, oppgaveseminar og veiledning. Varierende antall timer.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 50%
 • Varighet: -
 • Gruppering: Gruppe
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 50%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2022 04:34:01