Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Dag Magne Berge
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM820 Nyskaping i tjenesteyting og offentlig sektor (Høst 2020)

Om emnet

 • Teorier om innovasjon i tjenestytende næringer
 • Forholdet mellom tjenesteinnovasjoner og industriell vareproduksjon
 • Innovasjon og reformer i offentlig sektor -
  • styringsformer, organisasjonsformer og tjenesteproduksjon
 • Demokratiserende endringer
 • Sosiale innovasjoner

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

 • Beherske teorier over hva som kjennetegner innovasjoner og nyskapende organisasjoner i tjenesteytende næringer
 • Beherske teorier om omstillinger i offentlig sektor
 • Ha innsikt i nyere trender innen ledelse i og organisering av offentlig sektor
 • Ha innsikt i teorier om og eksempler på demokratiserende og sosiale innovasjoner
 • Kunne drøfte tjenestemessige innovasjoner og offentlige omstillinger kritisk i lys av den politiske, samfunnsmessige og økonomise utviklingen
 • Kunne anvende relevante teorier i empiriske studier
 • Kunne bidra konstruktivt til innovasjoner i tjenesteproduksjon og offentlig virskomhet

Undervisnings- og læringsformer

Seks heldagssamlinger, inkludert gruppearbeid

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Insperia
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: -

Pensum

Pensum vil bli oppgitt ved studiestart. 

Relevant litteratur: 

Pollitt, Christopher. 2003. The Essential Public Manager. Maidenhead/Berkshire: Open University Press

Ringholm, T. H. Teigen & N. Aarsæther (red.): Innovative kommuner. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 

Gallouj, Faïz og Faridah Djellal The Handbook of Innovation and Services. A Multi-disciplinary Perspective. Chektenham: Edward Elgar

 

 

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. juli 2020 02:22:58