Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Ole Martin Kleivenes
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IDR302 Ledelse i prestasjonskulturer (Høst 2020)

Om emnet

Effektiv ledelse er viktig i enhver idrettsorganisasjon, både på og utenfor banen. Målet med kurset er å gi studentene et bilde av moderne lederskap i idretten og hvordan du kan tilrettelegge for prestasjoner i en organisasjon gjennom strategisk planlegging, kulturforståelse og teambygging.  

Kurset bygger på sentrale ledelsesteorier, men legger seg tett opp mot praksisfeltet, gjennom blant annet å bruke casestudier for å vise hvordan beste praksis kan brukes i virkelige omgivelser.

 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter endt kurs skal studentene kunne sitte igjen med følgende:

 

Kunnskap:

 

 • kjenne til sentrale ledelsesteorier.
 • ha forståelse for hva som er viktig for å etablere fungerende  team.
 • forstå hvordan kultur er avgjørende for prestasjonsorganisasjoner, samt lederens rolle i å forme kultur.

 

Ferdigheter:

 

 • kunne identifisere mønstre som kjennetegner prestasjonsorganisjoner.
 • vite et hvordan du jobber som et team, delegerer ansvar, evaluerer teammedlemmer og håndterer å bli evaluert som teammedlem
 • kommunisere gjennom ulike muntlige, skriftlige og  presentasjoner. Dette inkluderer blant annet posterpresentasjon, og videopresentasjon.

Generell kunnskap:

 

 • forståelse for hvordan kulturelle, mellommenneskelige og personlige faktorer kan påvirke organisasjonsutbyttet

Undervisnings- og læringsformer

Fire seminarer i løpet av semesteret som består av forelesninger, gruppearbeid, gruppeoppgaver og gruppepresentasjoner.
 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 4
 • Påkrevde arbeidskrav: Yes
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar:

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: -
 • Gruppering: Gruppe
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Evaluering av emnet

The course consist of 4 seminars

Kurset består av 4 seminarer

 

Hvert seminar består av:

 

 • 2 forelesninger (09.00 - 12.00)
 • Gruppearbeid med veiledning
 • 1 gruppeoppgave på slutten av hvert seminar
 • Oppgaver - Gruppearbeid (4)

 

 • Seminar 1-3, hver oppgave teller 20% av endelig karakter (3 * 20% = 60%)
 • Seminar 4, har en oppgave og teller 40% av sluttkarakteren

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. juli 2021 09:21:05