Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Olav Hauge
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SØK100 Makroøkonomi (Høst 2020)

Om emnet

 • Økonomisk idehistorie
 • Makroøkonomiske indikatorer
 • Oppbygging og bruk av enkle makroøkonomiske modeller til analyse av kortsiktige konkunktursvingninger
 • Inflasjon
 • Langsiktig økonomisk vekst

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Må beherske derivasjon, enkel algebra og grafisk fremstilling.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Emnet har som formål å gi en innføring i viktige makroøkonomiske emner og å oppøve evnen til systematisk analyse av økonomiske problemstillinger gjennom intensiv bruk av grunnleggende modeller. Det legges vekt på å drøfte hvordan myndighetene kan innvirke på aktiviteten i økonomien gjennom sin økonomiske politikk. 

Undervisnings- og læringsformer

3 t forelesninger per uke

Gruppeundervisning med hjelpelærer

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen

 • Andel: 100%

 • Varighet: 4 Timer

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. okt. 2022 04:33:46