Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Ingrid Marie Leikvoll Oskarsson
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM205 Organisasjon 2 (Vår 2020)

Om emnet

 • organisasjonsteoretiske perspektiver
 • endring i organisasjoner
 • ledelsesformer
 • læring og omstilling

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

ADM100 Organisasjon 1

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha oversikt over sentrale teorier innen ledelse, læring og organisasjonsendring.
 • ha utviklet evnen til å identifisere organisasjonsfaglige problemstillinger og drøfte mulige løsninger innen organsisasjonsendringer

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesning per uke inkludert noe gruppearbeid

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Godkjent/ikke godkjent. Fortrinnsvis gruppearbeid.Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første "ny og utsatt eksamen" dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger frem i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Insperia
 • Andel: 100%
 • Varighet: 5 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2021 05:22:21