Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Odd Anders Bøyum-Folkeseth
Undervisningssemester:
Vår
Varighet:
½ år

IDR212 Skatt, regnskap og støtteordninger for idrettslag (Vår 2020)

Om emnet

-Inntektsskatt

-Merverdiavgift

-Regnskap

-Støtteordninger

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
JUR204 – Idrettsjus 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne

Kunnskap

 • Ha kunnskap om de skatte- og avgiftsreglers anvendelse på idretten

 • Ha kjennskap til regnskapsføring for idrettslag

 • Ha kjennskap til de sentrale støtteordningene for idrettslag 

Ferdighet:

 • Identifisere skatte- og avgiftsmessige problemstillinger i et idrettslag

 • Løse skatte- og avgiftsmessige problemstillinger i et idrettslag

 • Anvende grunnlegende regnskapsprinsipper i regnskapsføringen for et idrettslag

 • Anvende ulike støtteordninger til finasiering av et idrettslag 

Generell kompetanse

 • Ha oversikt over økonomiske forhold i et idrettslag

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og øvinger, noe samlingslingsbasert

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar:

Eksamen

Vurderingsform: Digital skoleeksamen
Andel: 100%

Varighet: 4 Timer
Gruppering: Individuell
Karakterskala: Bokstavkarakter

Hjelpemidler: Norges lover, utskrifter fra Lovdata av lover og forskrifter uten kommentarer, kalkulator med tomt minne

Pensum

Litteratur blir oppgitt ved semesterstart

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. juli 2021 07:21:37