Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Undervisningssemester:
Vår
Varighet:
½ år

IDR212 Skatt, regnskap og støtteordninger for idrettslag (Vår 2020)

Om emnet

-Inntektsskatt

-Merverdiavgift

-Regnskap

-Støtteordninger

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne

Kunnskap

 • Ha kunnskap om de skatte- og avgiftsreglers anvendelse på idretten
 • Ha kjennskap til regnskapsføring for idrettslag
 • Ha kjennskap til de sentrale støtteordningene for idrettslag 

Ferdighet:

 • Identifisere skatte- og avgiftsmessige problemstillinger i et idrettslag

 • Løse skatte- og avgiftsmessige problemstillinger i et idrettslag

 • Anvende grunnlegende regnskapsprinsipper i regnskapsføringen for et idrettslag

 • Ande ulike støtteordninger til finasiering av et idrettslag 

Generell kompetanse

 • Ha oversikt over økonomiske forhold i et idrettslag

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og øvinger, noe samlingslingsbasert

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar:

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Insperia
 • Andel: %
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Egen liste. Se under

Pensum

Litteratur blir oppgitt ved semesterstart

Sist oppdatert fra Felles Studentsystem (FS) 23. mars 2019 15:31:23