Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Odd Anders Bøyum-Folkeseth
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SAF115 Utplassering i praksis (Vår 2020)

Om emnet

Kurset innledes med et seminar. Studenten utplasseres så fem uker på en arbeidsplass. Det skal skrives en praksisrapport.
Merk: det er kun plass til 4 studenter på kurset.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Fullført de tre første semestrene i Bacehlor i Juss og administrasjon med gode karakterer. Opptak skjer på grunnlag av søknad, ev. intervju.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter å fullført kurset ha

 •  kunne anvende faglige kunnskaper og relevante erfaringer på praksisstedet for å kunne gjøre faglige vurderinger

 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

 • vise kritisk og reflekterende tilnærming til eget arbeid

Undervisnings- og læringsformer

 • Innledende seminar

 • Praksisopphold på fem uker

 • Skrive praksisrapport

Studenten vil bli tildelt en veileder på Høgskolen og en veileder på praksisstedet

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Studenten må møte opp og utfører tilviste oppgaver på den tildelte praksisplassen i fem uker.

 • Fremmøte: Påkrevd

 • Antall arbeidskrav: 1

 • Påkrevde arbeidskrav: Seminar-/samlingsdeltagelse

 • Fremmøte: Påkrevd

Eksamen

 • Vurderingsform: Studenten skal skriver en rapport hvor praksisoppholdet beskrives og reflekteres over.

 • Andel: 100%

 • Varighet: 1 Semester

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått

 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. mai 2020 10:23:07