Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Dag Erik Berg
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SAF140 Politisk teori (Høst 2021)

Om emnet

Introduksjon til statsvitenskap, politisk teori og idéhistorie

Ulike tilnærmingsmåter i analyser av politiske strukturer og prosesser

Politiske begreper, forklaringsmodeller og teorier om samfunn og politikk

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
SAF130 – Politisk teori 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha innsikt i ulike definisjoner av nøkkelbegreper som makt, representasjon, legitimitet, demokrati, borgerskap og frihet
 • aktivt kunne forholde seg til at ulike forforståelser vil prege tilnærmingsmåtene i samfunnsanalyser

Undervisnings- og læringsformer

Tre timer undervisning pr. uke - forelesninger, gruppediskusjoner, oppgaveskriving

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Gruppevis innlevering (maks 3 personer). Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Inspera
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Pensumoversikt
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2021 15:21:49