Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Sølve Mikal Krekvik Nerland
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM755 Mastergradsoppgave (Vår 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Bare kandidater som er tatt opp på masterstudiet i Samfunnsendring, organisasjon og ledelse kan skrive masteroppgave.
Masteroppgaven kan først leveres etter at alle andre emner i studiet er fullført og bestått
 

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

  • ha evne til å fordype seg i utvalgte teorier og emner
  • ha spesielle kunnskap om disse teoriene og om det empiriske feltet oppgaven dreier seg om
  • generelt kunne anvende teori og metode i vitenskapelige undersøkelser og/eller drøftelser på en reflektert og moden måte
  • ha evne til å gjøre avanserte utredninger på en selvstendig og analytisk måte

Undervisnings- og læringsformer

Oppgaveveiledning

Eksamen

  • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
  • Andel: 100%
  • Varighet: 1 Semester
  • Gruppering: -
  • Karakterskala: Bokstavkarakter
  • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2022 07:22:09