Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlige:
 • Christos Anagnostopoulos
 • Oskar Solenes
 • Hallgeir Gammelsæter
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IDR501 Idrettens organisering og ledelse II (Vår 2021)

Om emnet

 • Idretten som en institusjon i samfunnet
 • Idrettens forhold til markedets og statens institusjoner
 • Endringsprosesser i idrettens organisasjoner
 • Ledelse i idretten
 • Modernisering og transnasjonalisering i internasjonal idrett

Dette emnet er del av en gjennomgående læringstråd om forskning i bachelorprogrammet i Sport Management. Se programbeskrivelsen for en beskrivelse av tråden.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

IDR100 Idrettens organisering og ledelse I, ADM100 Organisasjon I og enten ADM201 Innføring i samfunnsvitenskapelig metode eller ADM205 Organisasjon II

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal ved fullført kurs:

Kunnskap:

 • kunne redegjøre for sosiologiske og organisasjonsteoretiske perspektiver på idrettens egenart og samspill med andre organisasjoner i samfunnet

Ferdighet:

 • kunne analysere idrettens organisasjoner ut fra sosiologiske og organisasjonsteoretiske perspektiver

Generell kompetanse:

 • Forstå idrettens rolle i samfunnet

Undervisnings- og læringsformer

Se egen forelesningsplan

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Seminar-/samlingsdeltagelse
 • Antall arbeidskrav: 75%
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Minst 75% oppmøte. Kan erstattes med innleveringoppgave som må være bestått (2-3000 ord)

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 60%
 • Varighet: -
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: -
 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 40%
 • Varighet: -
 • Gruppering: Gruppe
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: -
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. mai 2021 00:22:28