Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Ingrid Marie Leikvoll Oskarsson
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM130 Personalledelse (Vår 2022)

Om emnet

 • Organisering, styring og ledelse
 • Kompetanse, den menneskelige ressursen
 • Rekruttering og seleksjon
 • Medarbeiderutvikling og lederutvikling
 • Interkulturell forståelse og kommunikasjon

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

 • Ha grunnleggende forståelse av sentrale begreper innenfor HR: personalledelse, organisering og kompetanse
 • Ha grunnleggende forståelse av prosessene rundt rekruttering og seleksjon, og introduksjon av nyansatte i organisasjonen
 • Ha en grunnleggende forståelse av, og kjennskap til, sentrale utviklingstiltak for medarbeidere og ledere

Ferdigheter

 • Kunne diskutere og problematisere rundt faglige problemstillinger tilknyttet personalledelse og mellommenneskelige relasjoner i organisasjoner
 • Kunne anvende teoretiske perspektiv for å forstå individets rolle når det kommer til ledelse; å lede, bli ledet og egenledelse

Generell kompetanse​

 • Ha en helhetlig forståelse av hvilken rolle forvaltningen av menneskelige ressurser spiller i moderne organisasjoner

Undervisnings- og læringsformer

3 timer undervisning i uken, inkludert gruppearbeid, presentasjoner og diskusjoner i plenum.

 • Ett obligatorisk arbeidskrav.
 • Fremmøte: Påkrevd oppmøte ved presentasjon av obligatorisk arbeidskrav. Anbefalt oppmøte ellers.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Oppgave med muntlig presentasjon. Arbeidskravet vurderes som godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravet skal løses i grupper på 2-3 personer. Gruppen skal holde en faglig presentasjon for klassen basert på en gitt problemstilling/tema, hvor det kreves at arbeidsbyrden fordeles jevnt på gruppemedlemmene. Arbeidskrav må utføres samme semester som emnet foreleses, og godkjent arbeidskrav gir tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første "ny og utsatt eksamen" dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger frem i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital hjemmeeksamen - Inspera
 • Andel: 100 %%
 • Varighet: 5 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Pensumoversikt
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 11:22:23