Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Erlend Vik
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM650 Bacheloroppgave (Vår 2023)

Om emnet

Relevante tema for oppgaven kan hentes fra studentenes interessefelt, med faglig og teoretisk basis i et eller flere av emnene innenfor det studiet studenten tar.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Forkunnskapskrav

Bestått alle obligatoriske emner i de to første studieårene i bachelorstudiet i juss og administrasjon. Bacheloroppgave kan kun tas av studenter som er opptatt på bachelorstudiet i juss og administrasjon eller som har vært registrert som studenter på dette studiet i løpet av de 5 siste årene.

Undervisnings- og læringsformer

Seminarer og individuell veiledning for å gi studentene øvelse i å arbeide med teori, metode og data på en selvstendig måte og gi studentene øvelse i skriftlig framstilling.

Eksamen

  • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
  • Andel: 100%
  • Varighet: 1 semester
  • Gruppering: -
  • Karakterskala: Bokstavkarakter (A - F)
  • Hjelpemidler:

Pensum

Oppgis ved semesterstart. Aktuell litteratur:
Rognsaa, Aage: Bacheloroppgaven - Skriveråd og regler for utforming. Universitetsforlaget 2015

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2022 08:22:31