Grønn handel og reiseliv

Her kan deltagerne få bred kunnskap om sentrale teorier, problemstillinger og metoder innenfor utviklingen av en bærekraftig varehandel, service- og reiselivsnæring.

Kurset passer for deg som jobber eller har jobbet innenfor varehandel, tjeneste- og reiselivsnæringene og ønsker å skaffe deg kunnskap om dagens og fremtidens forretningsmodeller.

Kurset vil omfatte.

  • Introduksjon
  • Muligheter med digital tvilling
  • Grønn vekst og konkurransekraft
  • Hvordan vinne markedsandelser med grønne bygge
  • Økt konkurransekraft med grønn mobilitet
  • Grønt lederskap 

Kursansvarlig er Kristina Kjersem og Liv-Hege Seglsten

Meld deg på her

Foredragsholdere

Bjarne Berg Wig  har mer enn 30 års erfaring innen kvalitetsledelse og Lean. Han var kvalitets- og innovasjonssjef i Hydro Agri Europe (Now Yara). De siste 20 årene har Bjarne hjulpet mange norske og internasjonale private og offentlige selskaper med å forvandle seg til læringsorganisasjoner. Han har utviklet akademiske programmer med Høgskolen i Bergen i kvalitetsledelse og Lean-ledelse. Flere hundre ledere har gjennomgått sin praktiske opplæring med stor innvirkning på mange selskaper og kommuner i Norge. Han har skrevet 7 profesjonelle bøker som brukes både i industrien og i akademiske programmer. Bjarne er en av grunnleggerne av LOS Norge - the Society for Learning Organisations in Norway og betraktet som en av "guruer" av læringsorganisasjoner i Europa.

Inger-Mette Stenseth er til daglig ansatt i Ellas AS, Molde, og er utdannet fra Varehandelens Høgskole, med Cand.Mag. fra Universitetet i Oslo. Inger-Mette Stenseth er prosjektutvikler ved Institutt for Learning Organization, Norge  – «Arbeidsplassen som læringsarena for implementering av sirkulærøkonomi». Allsidig internasjonal erfaring, og er sentral i utvikling av ulike Europeiske ERASMUS prosjekter rettet mot ungdom og unge voksne, i regi av  bl.annet Norsk Klimanettverk.  Grunnlegger av World Climate School, og har vært sentral i oppstart of Fashion Revolution i Norge  og er Europeisk koordinator for Prosjekt SDGs Silk Road.

Bjørn Aase Dimmen, er prosjektleder for AugmentCity, som er en del av Offshore Simulator Centre. Som prosjektleder har han ansvar for leveranser til Smart City Tool i nord Europa. Han samarbeider bredt med mange ulike bransjer og sektorer. Bjørn har sin fagbakgrunn fra innovasjonsledelse og corporate foresight. Han er spesialist på fremtidsbilder knyttet til Smart City utvikling. Han er spesielt interessert i hvordan trender i simulatorer vil endre fremtidig adferd og erfaringer hos mennesker.  Og hvordan vi selv vil komme til å påvirke de ulike teknologiske verktøyene i fremtiden.

Peter Bernhard, Asplan Viak: er utdannet Dipl. Ing. i teknisk fysikk fra Tyskland. Han har mer enn 20 års erfaring som rådgiver innen teknologibasert forretningsutvikling, fornybar energi og klimaspørsmål og har spisskompetanse innen fornybar energi deriblant solenergi, andre generasjons biodrivstoff, biogass og hydrogen som energibærer. Siden 2012 har han jobbet med flere Powerhouse prosjekter, dvs. bygg som over sin levetid produserer mer energi enn de forbruker, og utvikling av energikonsepter for lav- og nullutslippsområder. Eksempelvis kan det nevnes Asplan Viak sin visjon for Fjordbyen Lierstranda, Økolandsbyen i Hurdal, Ny by – ny flyplass i Bodø og Visjon Dokken i Bergen.

Celine Berggren Clausen, Smart Innovation Norway er seniorrådgiver innenfor Smarte Byer og Samfunn på forsknings- og innovasjonsselskapet Smart Innovation Norway. I tett samarbeid med kommuner, næringsliv, akademia og sivilsamfunnet leder og støtter Celine norske smartby-programmer og prosjekter innenfor energieffektivisering, digitalisering, bærekraft og innovasjon. Hun har en akademisk bakgrunn innen økonomisk geografi og geografiske informasjonssystemer og har tidligere ledet smartby-programmene i Malmø stad og Helsingborg stad i Sverige.

Dina Hestad, cCHANGE:Dina jobber som forskningsrådgiver i cCHANGE, et verdi- og forskningsbasert selskap som tilbyr kunnskap og verktøy relatert til bærekraftig utvikling og omstilling. Dina har over 10 års erfaring med å forske på og jobbe med klimatilpasning og transformasjon i ulike organisasjoner nasjonalt og internasjonalt. Hun har en doktorgrad i geografi og miljø fra Universitetet i Oxford med fokus på hvordan sosiale entreprenører kan bidra til å organisere og realisere bærekraftstransformasjoner i byer.

Liv-Hege Seglsten jobber i selskapet Green Tech AS. Hun har de fem siste årene utelukkende jobbet i prosjekter som anvender og utvikler tidligfaseteknologi som AI, klimateknologi, CCS, Fornybar energi og sirkulærøkonomi for å lykkes med CO2 - og ressursproduktivitet i bransjer som havbruk, teknologi, energi, reiseliv og FoU. Hun har en rekke roller knyttet til næringsliv og grønn omstilling. Hun er blant annet styreleder i Sødahlhuset AS og samarbeidspartner med 2469 Reiselivsutvikling AS.

Publisert 16. des. 2020 15:33 - Sist endret 18. jan. 2021 10:08