2021

Sist endret 6. okt. 2021 10:40 av Jens Petter Straumsheim

Har du behov for å styrke kompetansen din? Høsten 2021 tilbyr HiMolde en rekke studieponggivende emner med studiepoeng innen fagområder som smart innovasjon, logistikk og digitalisering. Opptakskravet er at du har generell studiekompetanse. Du kan velge ett eller flere emner og du betaler kun én semesteravgift på 745 kroner.

Sist endret 18. jan. 2021 10:08 av Jens Petter Straumsheim

Her kan deltagerne få bred kunnskap om sentrale teorier, problemstillinger og metoder innenfor utviklingen av en bærekraftig varehandel, service- og reiselivsnæring.

Kurset passer for deg som jobber eller har jobbet innenfor varehandel, tjeneste- og reiselivsnæringene og ønsker å skaffe deg kunnskap om dagens og fremtidens forretningsmodeller.

Sist endret 16. des. 2020 14:55 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 18. jan. 2021 10:07 av Jens Petter Straumsheim

Kurset vil gi en praktisk tilnærming til hvordan du planlegger en innovasjonsprosess med de nye digitale verktøy og teknologiene som er tilgjengelige med ulik grad av skalering. Det  vil gi deg en innsikt om hvordan forstå og anvende teknologier som AI og digital tvilling, bigdata, VR/AR, 5G og blokkjeder.

Du vil få en bredere forståelse av grunnleggende prinsipper og konsepter av ulike strategiske verktøy, teknologier, forretningsmodeller og energibærere som samlet eller hver for seg kan skape nye forretningsmuligheter. Kurset har som mål å gi innsikt i hvordan anvendelse kan bidra til endringer i våre næringer, organisasjoner og samfunn og som kan bidra til varig verdiskaping.

Sist endret 19. apr. 2021 09:22 av root@localhost

Myndighetene støtter kompetanseheving for de som står utenfor arbeidslivet som følge av Covid-19. HiMolde tilbyr nå flere nettbaserte kurs, finansiert av regjeringens kompetansepakke og DIKU.  I januar 2021 starter vi opp en ny runde med kurs for arbeidsledige og permitterte.  Alle kursene starter  mandag 18. januar og varer i seks uker.  Kursene er selvsagt åpne for alle interesserte og er gratis. Påmeldingene stenger fredag 22. januar klokken 11.

Sist endret 18. jan. 2021 10:06 av Jens Petter Straumsheim

I dette kurset får kursdeltakerne innblikk i hva additiv manufacturing er, teknologiutviklingstrender, design for 3D printing, type materialer, samt deres effekt på verdikjeder og måten bedriften driver sine forretning på. Deltagerne vil få en praktisk tilnærming til ringvirkninger og implikasjoner en slik satsning har for bedrifter og deres forretningsmodeller.

Sist endret 21. juni 2021 12:55 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 18. jan. 2021 10:07 av Jens Petter Straumsheim

Dette kurset gir en innføring i prosjekter og teknologier som bidrar til mer bærekraftige samfunn og byer. Ambisjonen er at innbyggerne aktivt bidrar sammen med arbeidslivet og akademia til at de overordnede, globale samfunnsmålene blir nådd i fellesskap. Virkemidlene er åpen planlegging, smart innovasjon og samskaping slik at muliggjørende teknologi utnyttes best mulig.  Endringer i miljø og klima er sentrale utfordringer, sammen med demografiske utviklingstrekk som gjør det vanskelig å opprettholde servicetilbudet. Kursdeltagerne skal få innblikk i hvordan kommuner, bedrifter og interesseorganisasjoner jobber sammen for å løse dette, og selv settes i stand til å bidra på en synlig måte i slike prosjekter.