Innovasjon og entreprenørskap med muliggjørende teknologier

Kurset vil gi en praktisk tilnærming til hvordan du planlegger en innovasjonsprosess med de nye digitale verktøy og teknologiene som er tilgjengelige med ulik grad av skalering. Det  vil gi deg en innsikt om hvordan forstå og anvende teknologier som AI og digital tvilling, bigdata, VR/AR, 5G og blokkjeder.

Du vil få en bredere forståelse av grunnleggende prinsipper og konsepter av ulike strategiske verktøy, teknologier, forretningsmodeller og energibærere som samlet eller hver for seg kan skape nye forretningsmuligheter. Kurset har som mål å gi innsikt i hvordan anvendelse kan bidra til endringer i våre næringer, organisasjoner og samfunn og som kan bidra til varig verdiskaping.

Kurset vil omfatte:

  • Introduksjon
  • Digital tvilling/AI
  • Blokkjeder
  • VR/AR
  • Energi og klimateknologi
  • Kommunikasjon med 5G

Kursleder er Liv-Hege Seglsten

Meld deg på her

 

Foredragsholdere:

Haakon Bryhni: Forsker, entreprenør, investor og kjent teknologigründer. Han er tilknyttet Simula Metropolitan Centre for Digital Engineering (SimulaMet) som Research Professor. Han er en anerkjent forsker på sitt fagfelt og har vært med på å stifte mer enn 10 selskaper innen IKT. I SimulaMet leder han arbeidet i laboratoriet “Simula Met Interoperability Lab” som har fått 5G-lisens for forskning på neste generasjons mobilnett. Bryhni er spesialist på sensorteknologier, datakommunikasjon, datasenter og IT sikkerhet og har lang internasjonal erfaring fra USA og Asia.

Bente Sollid Storehaug: har lang erfaring både som CEO i tech-selskaper og styreerfaring fra både internasjonale start-ups og børsnoterte selskaper innen finans, medier, energi og retail. Hun er fast tilknyttet BI som foreleser ved BI´s masterprogram; Innovasjon, Digitalisering og Nye forretningsmodeller. Hun har de siste årene gjennomført flere executive-programmer ved INSEAD og MIT.

Bjørn Aase Dimmen er prosjektleder for AugmentCity, som er en del av Offshore Simulator Centre. Som prosjektleder har han ansvar for leveranser til Smart City Tool i nord Europa. Han samarbeider bredt med mange ulike bransjer og sektorer.
Bjørn har sin fagbakgrunn fra innovasjonsledelse og corporate foresight. Han er spesialist på fremtidsbilder knyttet til Smart City utvikling. Han er spesielt interessert i hvordan trender i simulatorer vil endre fremtidig adferd og erfaringer hos mennesker.  Og hvordan vi selv vil komme til å påvirke de ulike teknologiske verktøyene i fremtiden.

Eirik Sandøy Aa er gründer og medeier av Nivero AS; et teknologiselskap med fokus på green Tech, programvareutvikling og rådgivningstjenester. Han har lang erfaring innen teknologi, innovasjon og utvikling. Nivero jobber med interne- og eksterne prosjekter i ulike bransjer og er kjent for å formidle vanskelige og tekniske problemstillinger på en interessant og forståelig måte.

Mons Ole Sellevold jobber som konsulent og prosjektleder i Greensight AS. Han er utdanna siv.ing. Energi & Miljø ved NTNU, og har jobba flere år i vannkraftbransjen før han begynte som konsulent i Greensight. I Greensight jobber Mons Ole med fornybar energi og grøn omstilling, med hovedvekt på energisystemer og hydrogenbaserte løsninger.

Liv-Hege Seglsten er programansvarlig og jobber i selskapet Green Tech AS. Hun har de fem siste årene utelukkende jobbet i prosjekter som anvender og utvikler tidligfaseteknologi som AI, klimateknologi, CCS, Fornybar energi og sirkulærøkonomi for å lykkes med CO2 - og ressursproduktivitet i bransjer som havbruk, teknologi, energi, reiseliv og FoU.

Publisert 16. des. 2020 15:24 - Sist endret 18. jan. 2021 10:07