Logistikk for AP ved bruk av 3D printing

I dette kurset får kursdeltakerne innblikk i hva additiv manufacturing er, teknologiutviklingstrender, design for 3D printing, type materialer, samt deres effekt på verdikjeder og måten bedriften driver sine forretning på. Deltagerne vil få en praktisk tilnærming til ringvirkninger og implikasjoner en slik satsning har for bedrifter og deres forretningsmodeller.

Kurset vil omfatte:

 • Introduksjon AP (Additive Production)
 • Digital tvilling
 • Design for 3D printing og muliggjørende teknologier
 • Virtual Reality og maskinlæring
 • Logistikk og SCM for AP
 • Kommunikasjon med 5G

Kursleder er Kristina Kjersem

Meld deg på her

Mer om kurset

Kurset er et online-tilbud som er praktisk rettet for de som har noen års erfaring fra arbeidslivet. Det vil si at studiet kombinerer teori og praksis, slik at du kan anvende kunnskapen direkte inn i jobben.

Kurset er egnet for alle som er interesserte i å lære om 3D-printing, men ikke kan så mye om temaet. Kurset bygges på 6 moduler holdt av fageksperter som jobber aktiv innen hvert tema. Hver modul gjøres tilgjengelig for kursdeltakere hver mandag fra klokka 9:00. Kursdeltakere får tilgang til opptak av ukens presentasjon samt relevant kursmateriell i form av podkast, artikler, og videoer. Hver onsdag fra klokka 10:00 til 11:00 får kursdeltakere muligheten til å stille spørsmål til ukens foredragsholder. Fredag kan kursdeltakere svare på en quiz innenfor ukens tematikk. De som svarer på alle quizene, får kursbevis etter at kurset er avsluttet. Hver kursdeltaker kan selv velge tidspunkt for å høre på forelesingen og for å eventuelt lese gjennom tilleggsmaterialet.

Fokuset vil være å identifisere de riktige problemstillingene som må løses, samtidig som man fremmer kreative løsninger gjennom bruk basert på problemstillinger man vil møte i arbeidslivet og gjennom nye markedskrav. Målet med de ulike delene i kurset er å skape en felles forståelse som kan føre til mer effektiv kommunikasjon mellom ulike deler av en organisasjon. Ledelse, designere, ingeniører, logistikere og produksjonsmedarbeidere er viktige interessenter.

Innsyn i sentrale moduler

 • Intro – Additive Produksjon
 • Digital tvilling
 • Teknologien bak AM og Design for 3D printing
 • Virtual reality og Augmented reality i AP
 • Supply Chain Management og logistikk utfordringer ved implementering av AP
 • Kommunikasjon med 5G   

Oppbygging

All undervisning blir gitt som nettbasert undervisning, blant annet i form av strømming, film, webinarer og podkast. Nettstøttet undervisning vil skje via plattformen OpenEdx. Gjennom 6 moduler skal det jobbes med reelle case fra egen arbeidsplass eller interessefelt. Det blir satt av tid tidlig i programmet til å finne gode case.

Kursansvarlig

Kristina Kjersem er kursansvarlig og jobber som forsker i logistikk hos Møreforsking. Kristina er også medlem i iKuben’s produksjonsgruppe som ser på de nyeste trendene og utviklingen innen AP med fokus på 3D printing i forskjellige former. Kristina jobber med verdikjede- og logistikkutfordringer ved omstilling og bruk av nye teknologier kristina.kjersem@moreforsking.no

Foredragsholdere

Vi har satt sammen et spennende team med foredragsholdere fra akademia og lokalt næringsliv, som alle har lang og bred erfaring med teknologi og innovasjon. Foredragsholderne blir blant annet:

Aleksander Rise Gallala jobber som daglig leder i Corron. Han har bakgrunn som materialingeniør, og har jobbet som prosjektleder innen additiv produksjon/3D printing for iKuben. Aleksander har fartstid som sivilingeniør innen privat sektor og innen olje og gass, og har markedsforståelse for hvor 3D-printing kan benyttes.

Bjørn Aase Dimmen er prosjektleder for AugmentCity, som er en del av Offshore Simulator Centre. Som prosjektleder har han ansvar for leveranser til Smart City Tool i nord Europa. Han samarbeider bredt med mange ulike bransjer og sektorer. Bjørn har sin fagbakgrunn fra innovasjonsledelse og corporate foresight. Han er spesialist på fremtidsbilder knyttet til Smart City utvikling. Han er spesielt interessert i hvordan trender i simulatorer vil endre fremtidig adferd og erfaringer hos mennesker.  Og hvordan vi selv vil komme til å påvirke de ulike teknologiske verktøyene i fremtiden.

Arne Larsen: Prosjektleder i NCE iKuben, med spesielt ansvar for industribedriftene, og oppbygging av ny industri 4.0 lab. Leder arbeidsgruppen industriell produksjon i iKuben, som har Factory of the Future som tematikk. Kom fra stilling som Manufacturing Director i National Oilwell Varco, og før det VP Operations og Site Manager i Rolls Royce Marine. Utdannet trafikkflyger fra North American Institute of Aviation. Manufacturing Leadership Program fra Rice Univeristy Executive Education i Houston. Bred næringslivserfaring i ledende administrative roller innen både markedsføring og fabrikasjon, og fra drift av egen virksomhet.

Eirik Sandøy Aa er gründer og medeier av Nivero AS; et teknologiselskap med fokus på green Tech, programvareutvikling og rådgivningstjenester. Han har lang erfaring innen teknologi, innovasjon og utvikling. Nivero jobber med interne- og eksterne prosjekter i ulike bransjer og er kjent for å formidle vanskelige og tekniske problemstillinger på en interessant og forståelig måte.

Kristina Kjersem leder dette programmet og jobber som forsker hos Møreforsking AS. Hun har doktorgrad i planlegging av komplekse prosjekter ved bruk av lean konsepter. Kristina forsker blant annet på hvordan augmented reality kan iverksettes i skipsbyggingsindustrien. Et annet forskningsområde er hvordan satsningen på additiv produksjon endrer dagen forretningsmodeller.

Haakon Bryhni: Forsker, entreprenør, investor og kjent teknologigründer. Han er tilknyttet Simula Metropolitan Centre for Digital Engineering (SimulaMet) som Research Professor. Han er en anerkjent forsker på sitt fagfelt og har vært med på å stifte mer enn 10 selskaper innen IKT. I SimulaMet leder han arbeidet i laboratoriet “Simula Met Interoperability Lab” som har fått 5G-lisens for forskning på neste generasjons mobilnett. Bryhni er spesialist på sensorteknologier, datakommunikasjon, datasenter og IT sikkerhet og har lang internasjonal erfaring fra USA og Asia.

Publisert 16. des. 2020 15:27 - Sist endret 18. jan. 2021 10:06