Smart City

Dette kurset gir en innføring i prosjekter og teknologier som bidrar til mer bærekraftige samfunn og byer. Ambisjonen er at innbyggerne aktivt bidrar sammen med arbeidslivet og akademia til at de overordnede, globale samfunnsmålene blir nådd i fellesskap. Virkemidlene er åpen planlegging, smart innovasjon og samskaping slik at muliggjørende teknologi utnyttes best mulig.  Endringer i miljø og klima er sentrale utfordringer, sammen med demografiske utviklingstrekk som gjør det vanskelig å opprettholde servicetilbudet. Kursdeltagerne skal få innblikk i hvordan kommuner, bedrifter og interesseorganisasjoner jobber sammen for å løse dette, og selv settes i stand til å bidra på en synlig måte i slike prosjekter. 

Kurset vil omfatte.

  • Introduksjon
  • Digital tvilling i praksis
  • Grønn vekst og konkurransekraft
  • Smarte bygg i norske kommuner
  • Smart mobilitet i norske kommuner
  • Transformasjon og bærekraftig endringsledelse

Kursleder er Liv-Hege Seglsten

Meld deg på her

Foredragsholdere

Mette Jane Holand er innovasjons- og endringsguide i Molde kommune. Hun har utdanning innen økonomi, administrasjon og ledelse og har også 20 års erfaring som personal- og organisasjonssjef. Mette brenner for utvikling av samfunn, organisasjoner og individ, der bærekraft, teknologi og samskaping er drivere. Gjennom rollen som Smart Molde koordinator arbeider hun operativt og resultatorientert gjennom prosjektporteføljen til Smart Molde. Mette er også styremedlem i iKuben.

Rita Nerland er utdannet sivilingeniør og brenner for å finne gode løsninger for en mer inkluderende og bærekraftig verden gjennom utnyttelse av nye teknologier og innovasjon. Hun har tidligere jobber som digitaliseringskoordinator i Kristiansund kommune, løsningsarkitekt i Axbit og har nå stilling som rådgiver innenfor teknologi og bærekraft i Molde kommune.

Bjørn Aase Dimmen, er prosjektleder for AugmentCity, som er en del av Offshore Simulator Centre. Som prosjektleder har han ansvar for leveranser til Smart City Tool i nord Europa. Han samarbeider bredt med mange ulike bransjer og sektorer. Bjørn har sin fagbakgrunn fra innovasjonsledelse og corporate foresight. Han er spesialist på fremtidsbilder knyttet til Smart City utvikling. Han er spesielt interessert i hvordan trender i simulatorer vil endre fremtidig adferd og erfaringer hos mennesker.  Og hvordan vi selv vil komme til å påvirke de ulike teknologiske verktøyene i fremtiden.

Peter Bernhard, Asplan Viak: er utdannet Dipl. Ing. i teknisk fysikk fra Tyskland. Han har mer enn 20 års erfaring som rådgiver innen teknologibasert forretningsutvikling, fornybar energi og klimaspørsmål og har spisskompetanse innen fornybar energi deriblant solenergi, andre generasjons biodrivstoff, biogass og hydrogen som energibærer. Siden 2012 har han jobbet med flere Powerhouse prosjekter, dvs. bygg som over sin levetid produserer mer energi enn de forbruker, og utvikling av energikonsepter for lav- og nullutslippsområder. Eksempelvis kan det nevnes Asplan Viak sin visjon for Fjordbyen Lierstranda, Økolandsbyen i Hurdal, Ny by – ny flyplass i Bodø og Visjon Dokken i Bergen.

Celine Berggren Clausen, Smart Innovation Norway er seniorrådgiver innenfor Smarte Byer og Samfunn på forsknings- og innovasjonsselskapet Smart Innovation Norway. I tett samarbeid med kommuner, næringsliv, akademia og sivilsamfunnet leder og støtter Celine norske smartby-programmer og prosjekter innenfor energieffektivisering, digitalisering, bærekraft og innovasjon. Hun har en akademisk bakgrunn innen økonomisk geografi og geografiske informasjonssystemer og har tidligere ledet smartby-programmene i Malmø stad og Helsingborg stad i Sverige.

Dina Hestad, cCHANGE:Dina jobber som forskningsrådgiver i cCHANGE, et verdi- og forskningsbasert selskap som tilbyr kunnskap og verktøy relatert til bærekraftig utvikling og omstilling. Dina har over 10 års erfaring med å forske på og jobbe med klimatilpasning og transformasjon i ulike organisasjoner nasjonalt og internasjonalt. Hun har en doktorgrad i geografi og miljø fra Universitetet i Oxford med fokus på hvordan sosiale entreprenører kan bidra til å organisere og realisere bærekraftstransformasjoner i byer.

Liv-Hege Seglsten er programansvarlig og jobber i selskapet Green Tech AS. Hun har de fem siste årene utelukkende jobbet i prosjekter som anvender og utvikler tidligfaseteknologi som AI, klimateknologi, CCS, Fornybar energi og sirkulærøkonomi for å lykkes med CO2 - og ressursproduktivitet i bransjer som havbruk, teknologi, energi, reiseliv og FoU.

Publisert 16. des. 2020 15:30 - Sist endret 18. jan. 2021 10:07