Fleksible studietilbud

Har du behov for å styrke kompetansen din? Er du i jobb og vil studere ved siden av?

HiMolde tilbyr studieponggivende emner innen de fleste av våre fagområder.  Noen av emnene er i tillegg nettbaserte og egner seg godt for nettstudenter. Opptakskravet er at du har generell studiekompetanse. Du kan velge ett eller flere emner og du betaler kun én semesteravgift på 745 kroner.

Fleksible emner på nett

Våren 2022 tilbyr HiMolde flere ulike nettbaserte emner.

Hvordan søke opptak som emnestudent

Alle som ønsker å ta ett eller flere enkeltemner kan søke opptak for å bli registrert som emnestudent.  Fristen for å søke er normalt 1. august for høstsemesteret og 1. desember for våresemesteret og skjer enkelt ved på benytte søknadsweb. For våsemesteret 2022 er fristen for å søke opptak som emnestudent satt til 10. desember.

Fleksible emner

Et fleksibelt emne er et campusfag som er tilrettelagt for å kunne følges online. I hvilken grad emnet er tilrettelagt kan variere fra emne til emne. I noen emner, vil man kunne følge vanlig undervisning via zoom eller andre tjenester, mens i andre tilfeller kan man se opptak fra forelesningene. I tillegg er graden av oppfølging i emnet forskjellig fra emne til emne. Noen fleksible kurs vil være et selvstudium, mens noen emner vil ha hjelpelærere tilgjengelig og eventuelt emnelærer. Eksamen kan både være digital hjemmeeksamen eller skriftelig skoleeksamen. Sjekk på emnebskrivelsen for å finne ut hva som er tilfelle for ditt fag.