Periodisk studieprogramevaluering

Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 2-1 (2):

Institusjonene skal gjennomføre periodiske evalueringer av studietilbudene sine. Representanter fra arbeids- eller samfunnsliv, studenter og eksterne sakkyndige, som er relevante for studietilbudet, skal bidra i evalueringene. Evalueringsresultatene skal være offentlige.

Alle studietilbud ved Høgskolen i Molde skal gjennomføre ekstern studieprogramevaluering minimum hvert 6. år. Høgskolen har fastsatt retningslinjer for hvordan ekstern evaluering av studietilbudene skal gjøres. Retningslinjene finnes her: Periodisk studieprogramevaluering

Gjennomførte periodiske studieprogramevalueringer:

2022

2021

2020

Avdelingsvis plan for når studieprogrammene skal gjennomføre evalueringen:

Publisert 5. nov. 2020 08:56 - Sist endret 5. des. 2022 10:06