Samarbeidsmidler for praksisfeltet

Hver vår lyser avdeling helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde ut samarbeidsmidler for fellesprosjekt mellom høgskolen og praksisfeltet. Formålet med samarbeidsmidlene er i tråd med føringer fra departementet, og skal bidra til en sterkere kobling mellom utdanning og fagutviklingsprosjekter i praksisfeltet, samt å utvikle bærekraftige forsknings- og utviklingsmiljø (FOU- miljø) gjennom formidling og/ eller vitenskapelig publisering av resultatene av fellesprosjektene.

Søknadsfristen hvert år er 1. mars. Fristen annonseres på høgskolens hjemmeside og ved utsendelse til aktuelle praksisfelt.

Mer informasjon og søknadskjema

 

 

Emneord: samarbeidsmidler, prosjekt
Publisert 29. aug. 2018 09:29 - Sist endret 8. aug. 2019 10:41