Master i helse- og sosialfag - Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper

Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
4 år
Organisering:
Deltid 50%
Studiested:
Molde
Studiestart:
Høst 2020
Undervisningsspråk:
Norsk
Studienivå:
Mastergrad iht §3, 2 år
Ordinær søknadsfrist:
15. april 2020

Ikke opptak i år.

Illustrasjonsbilde

Kliniske hjelperelasjoner. Foto Erik Birkeland

Programmets innhold

Studiet er rettet mot kliniske hjelperelasjoner innenfor somatisk og psykisk helse, samt sosialfaglig arbeid. Sentralt i studiet står utforskning av det direkte arbeidet med pasienter og brukere, pårørende og sosiale nettverk. Studiet er organisert som et heltidsstudium over to år eller deltidsstudium over fire år. Den første delen består av fire valgfrie spesialiseringer som er organisert som videreutdanninger (studiets 1. og 2. år, deltid):

Alle videreutdanningene har fokus på utfordringer relatert til helse og lidelse, funksjonstap og hvordan opprette og vedlikeholde en relasjon som oppleves som virksom for pasienten/ brukeren.