Master i helse- og sosialfag - Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper

Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
4 år
Organisering:
Deltid 50%
Studiested:
Molde
Studiestart:
Høst 2020
Undervisningsspråk:
Norsk
Studienivå:
Mastergrad iht §3, 2 år
Ordinær søknadsfrist:
15. april 2020

Ikke opptak i år.

Illustrasjonsbilde

Kliniske hjelperelasjoner. Foto Erik Birkeland

Programmets innhold

Master i helse- og sosialfag, «kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper», er på 120 stp. Studiet er rettet mot kliniske hjelperelasjoner innenfor somatisk og psykisk helse, samt sosialfaglig arbeid. Sentralt i studiet står utforskning av det direkte arbeidet med pasienter og brukere, pårørende og sosiale nettverk. Studieleder for masterprogrammet er førsteamanuensis Karl Yngvar Dale.

Den første delen av programmet omfatter fire valgfrie studieretninger som er organisert som videreutdanninger som tas på deltid over fire semester. Alle videreutdanningene har fokus på utfordringer relatert til helse og lidelse, funksjonstap og hvordan opprette og vedlikeholde en relasjon som oppleves som virksom for pasienten/ brukeren.
De fire valgfrie studieretninger er som følger:

Den andre delen av studiet (MAHS2) består av emner som direkte leder frem til masteroppgaven.
MAHS2 kan fra høsten 2018 tas enten
a) over 2 semester, med avslutning våren 2019 (heltid),
b) over 4 semester med avslutning våren 2020 (deltid) eller
c) i kombinasjon med en av videreutdanningene (VIPH, VBU, VHM, AKS) over 4 - 6 semester (avslutning enten vår 2020, høst 2020 eller vår 2021, avhengig av hvor fort man ferdigstiller masteroppgaven).