Årsstudium i juss og økonomi

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Kristiansund
Studiestart:
Høst 2022
Studienivå:
Årsstudium
Åpner for søking:
1. februar 2022
Ordinær søknadsfrist:
20. april 2022, kl. 14.00

Programmets innhold

Årsstudium i juss og økonomi er et tilbud for studenter med interesse for juridiske fag kombinert med bedriftsøkonomi og logistikk. Studiet tilbys som et heltidsstudium ved Høgskolen i Molde. Formålet med studiet er å utdanne reflekterte studenter, som kan benytte sin kompetanse både innen offentlig og privat næringsliv. Men fagene kan også rette seg mot studenter som ønsker økt kunnskap om ett enkeltemne, og kan følge dette isolert om ønskelig.

Det tilbys en grundig innsikt i forvaltningsretten, kjøpsretten og velferdsretten. Det gis også oversikt over andre rettsområder, som alle har sammenheng med økonomiske fag. I tillegg til dette gis det en innføring i logistikkfaget «Innføring i supply chain management», som omhandler kommunikasjon og samordning innad i forsyningskjedene, risikostyring av forsyningskjeder, samt miljømessige konsekvenser av ulike måter å organisere forsyningskjeder på.  Det vil også bli gitt kurs i grunnleggende finansregnskap, og hvordan en bedrift maksimerer lønnsomheten (bedriftsøkonomi) og innkjøpsledelse og forhandling.