Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Med kombinasjonen av å være både en helse- og sosialfaglig utdanning har vernepleieren tverrfaglige kvalifikasjoner for å arbeide med personer med funksjonshemming, aldersdemens, psykiske lidelser, rusproblemer osv. I tillegg arbeider mange vernepleiere i skoleverket med elever med ulike funksjonsvansker/funksjonshemminger. I de senere år har vi også sett økende antall vernepleiere innenfor områder som barnevern, kriminalomsorg, arbeidsmarkedstiltak og flyktninge- og asylmottak. Svært mange vernepleiere arbeider likevel med den opprinnelige målgruppen for vernepleierstudiet - mennesker med utviklingshemming.

Høgskolen i Molde er den eneste institusjonen i regionen som tilbyr vernepleierutdanning. Tilgangen på praksisplasser er god, og vi sikrer studentene tett oppfølging i både teori- og praksisperioder. Du blir godt kjent med både lærere og medstudenter. Høy kvalitet hos den faglige staben og fokus på forskningsbasert undervisning gir studentene både bredde og dybde i utdanningen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 12:33:36