Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Med kombinasjonen av å være både en helse- og sosialfaglig utdanning har vernepleieren kvalifikasjoner for å arbeide i forhold til personer med funksjonshemming, aldersdemens, psykiske lidelser, rusproblemer osv. I tillegg arbeider mange vernepleiere i skoleverket i forhold til elever med ulike funksjonsvansker/funksjonshemminger. I de senere år har vi også sett økende antall vernepleiere innenfor områder som barnevern, kriminalomsorg, arbeidsmarkedstiltak og flyktninge- og asylmottak. Svært mange vernepleiere arbeider likevel med den opprinnelige målgruppen for vernepleierstudiet – mennesker med utviklingshemming.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. juli 2022 04:38:29