Før du drar

Her er en liste over forhold du må sette deg inn i.

Huskeliste, A-Å

Adresseendring
Biblioteket
Bolig
Egenerklæring
Forsikring
Lånekassen
Mulige dokumentkrav
Pass
Praktiske lenker
Reise
Semesteravgift
Sikkerhet
Skolepenger
Visum

Adresseendring

 • Husk å registrere semesteradresse i utlandet på studentweb.  
 • Det kan hende noen trenger å få tak i deg.

Biblioteket

 • Du er velkommen til å bruke biblioteket også når du er utenlands.
 • Dette inkluderer både det tradisjonelle biblioteket og det elektroniske biblioteket. 
 • Bruk bibliotekets nettsider (www.himolde.no/biblioteket). 

Bolig

 • De fleste studiestedene har egne avtaler med hybler og leiligheter.
 • Du kan også avtale bolig privat. 

Egenerklæring 

Forsikring

 • Reiseforsikring

Alle studenter som reiser ut må være forsikret. Det er ditt ansvar å sørge for reiseforsikring og å dekke utgifter til forsikring. Undersøke om din forsikring vil dekke eventuell skade, tap og hjemreise ved sykdom under utenlandsoppholdet. Medlemskap i NAV utland gir rett til dekning av helsetjenester, men dekker for eksempel ikke hjemsendelse ved sykdom. Sjekk med dine foreldre om du kan være forsikret gjennom dem.  ANSA har et bra tilbud om studentforsikring. ANSAs studentforsikring er spesialdesignet for utenlandsstudenter og består blant annet av innbo-, ulykke- og studieavbruddsforsikring, samt forsikring som dekker hjemkallelse og reisegods.

 • Helseforsikring

Under utenlandsstudiene har studenter rett til dekning av helsetjenester gjennom NAV utland. Når du søker om lån/stipend i Lånekassen for utenlandsoppholdet, blir du automatisk rapportert til NAV utland. NAV utland sender informasjon og nødvendig dokumentasjon som gir deg rett til dekning av helsetjenester.
Dersom du ikke søker lån/stipend gjennom Lånekassen, må du selv kontakte NAV utland for å søke om medlemskap i folketrygden under opphold utenfor Norge (såkalt frivillig medlemskap) slik at du får nødvendig dokumentasjon og er dekket. 

 • Ansvarsforsikring

Er du sykepleier- eller vernepleierstudent som skal ha praksisstudier i utlandet må du undersøke om du trenger å tegne en egen ansvarsforsikring som dekker erstatningsansvar dersom du påfører andre skade under praksisstudiene. Ansa tilbyr de fleste fagforbundene slik forsikring til sine medlemmer. Sykepleiestudenter kan få ansvarsforsikring gjennom Sykepleierforbundet.

Det finnes unntaksvis noen utenlandske universiteter som pålegger sine internasjonale studenter å tegne lokal forsikring. I slike tilfeller vil studentene få informasjon om dette. I andre tilfeller krever universitetet at det må legges fram dokumentasjon fra NAV utland for å få fritak for lokal helseforsikring.

Lånekassen

 • Høgskolen har ingen befatning med ditt forhold til Lånekassen. Alle henvendelser dit må du gjøre selv.
 • Du er som student selv ansvarlig for å finne ut hva du har krav på av støtte fra lånekassen.
 • Til studier i utlandet som utgjør en del av utdanningen i Norge kan du per dags dato få følgende:
  • Basisstøtte 
  • Reisestøtte
  • Skolepenger
  • Språkstipend
 • På hjemmesidene til Lånekassen kan man også generere en foreløbig uttalelse om lån og stipend. 
 • For mer informasjon om de ulike støtteordningene, se Lånekassens websider. (www.lanekassen.no).

Mulige dokumentasjonskrav

 • Finansiering. Du bli spurt om å dokumentere at du har midler i banken som kan finansiere ditt opphold i utlandet.
 • Politiattest.
 • Helseattest.
 • Dokumentasjon på språkkompetanse. 

Pass

 • Husk gyldig og korrekt pass for hele studieperioden.

Praktiske lenker

Reise 

 • Bestill fly/tog billetter tidlig. 

Semesteravgift

 • Erasmus studenter betaler kun semesteravgift til Høgskolen i Molde og ikke skolepenger.
 • Hvis du ikke er Erasmus student betaler du skolepenger til vertsinstitusjonen og ikke semesteravgift til Høgskolen i Molde.

Sikkerhet

Skolepenger

 • Undersøk om skolen krever skolepenger
 • Sjekk hvor mye av dette lånekassen kan dekke.

Visum

 • Reiser du utenfor EU-landene må du som ha visum.
 • Dette søkes om via landets ambassade.
 • Du må ha et offisielt opptaksbrev fra din vertsinstitusjon før du kan søke om studentvisum.
 • Du må selv dekke visumkostnadene.
 • Tiden det tar å få visum og prisen du må betale kan variere fra land til land.
 • Ta kontakt tidlig med det aktuelle lands ambassade for å få informasjon om søknadsprosedyrer og hvilken dokumentasjon de krever.
Publisert 2. juli 2018 14:18 - Sist endret 22. apr. 2020 10:36