Hvordan søke om utveksling

Her finner du en enkel fremgangsmåte for hvordan du kan gå frem om du ønsker å reise på utveksling gjennom Høgskolen i Molde.

Søknadsfrister

Det tar tid å få på plass et utvekslingsopphold. Derfor må du søke om utveksling i god tid før du skal reise:

 • Høstsemesteret 10. februar
 • Vårsemestret 10. september

Valg av institusjon

Først bør du se på hvilke partnerinstitusjoner du kan og vil reise til. Disse finner du her:

Tabell med oversikt over partnerinstitusjoner

Gå inn på hjemmesidene til de aktuelle vertsinstitusjonene for å orientere deg om ulike emnetilbudet og annen informasjonen du trenger. Du må minimum ta emner som tilsvarer et fullt semester her hjemme, 30 studiepoeng. Hos enkelte institusjoner anvender de et annet poengsystem, vær oppmerksom på dette når du velger emner. Ved tvil kontakt internasjonal koorinator.

Internt søknadsskjema

Fyll ut søknadsskjema om utveksling

Husk å legg ved:

 • Engelsk karakterutskrift fra Høgskolen i Molde (denne kan du få i studentservice)
 • Vitnemål fra videregående på engelsk   

Med utgangspunkt i dine ønsker og dine kvalifikasjoner vil internasjonal koordinator og studieleder godkjenne eller avslå din søknad om studentutveksling.

Godkjent søknadsskjema er grunnlaget for å begynne en søknadsprosess til det universitetet du ønsker å reise til. Vår vertsinstitusjon i utlandet tar den endelige avgjørelsen om du kan få utvekslingsplass.

Send søknadsskjema​ og dokumentasjon elektronisk til post@himolde.no

Søknadsskjema til partnerinstitusjon

Selv om det varierer fra institusjon til institusjon, krever de fleste:

 • Insitusjones egne søknadsskjem
 • Passfoto
 • Forsikring
 • Kopi av pass 

Husk også

 • Er du usikker på hva du vil, hvor du vil, eller noe som helst annet i forhold til utveksling, så er du velkommen til å ta kontakt med internasjonal koordinator  
 • Internasjonal koordinator gir deg veiledning og hjelp i forhold til alt det praktiske rundt søknad og selve utvekslingsoppholdet, samt stipend
 • Studieleder har ansvar for det faglige innholdet i utvekslingsoppholdet, også praksisstudier
Publisert 14. juni 2018 13:12 - Sist endret 4. sep. 2019 10:14