English version of this page

Tilrettelegging for studenter

Høyere utdanning skal være tilgjengelig for alle. For studenter med funksjonsnedsettelse kan det ofte være behov for individuell tilrettelegging. 

Kontakt

Trenger du mer enn faglig tilrettelegging kan du ta kontakt med

Før vi møtes er det fint om du har tenkt gjennom hvilke utfordringer du har, og hva du trenger hjelp til. Vi oppfordrer til å unngå sensitive person- og helseopplysninger i e-post og vedlegg. Om du har, ta gjerne med dokumentasjon på din funksjonsnedsettelse i første samtale med oss.

Eksempler på ulike tilretteleggingstiltak for studenter:

 1. Faglig tilrettelegging
 2. Tilrettelegging av eksamen
 3. Mentor
 4. Dysleksi
 5. Pensum på lydbok
 6. Hjelpemidler
 7. Apper
 8. Hvilerom    
 9. Bolig og parkering
 10. Utveksling
 11. Finansiering av tilrettelegging
 12. Studenthåndbok for døve i høyere utdanning
 13. Råd og helse

Faglig tilrettelegging

Trenger du faglig tilrettelegging kan du ta kontakt med studieveileder eller faglærer ved ditt studieprogram. 

Tilrettelegging av eksamen

Har du behov for tilrettelegging under eksamen kan du søke om dette innen gitt frister. Om ditt behov er permanent, vil den tilretteleggingen du får godkjent gjelde for hele perioden du er student ved HiMolde. Behov for tilrettelegging må være dokumentert, for eksempel ved en legerklæring.

Eksempler på typer tilrettelegging og søknadsskjema med frister

Mentor 

Dette er et tilbud til studenter som har utdanningsstøtte gjennom NAV. Ønsker du en mentor, bør du snakke med din saksbehandler i NAV om dette tilbudet.

En mentor er en medstudent som har kommet lenger enn deg i ditt studie og som kan støtte deg i studietiden din. Mentor kan være en å drøfte fag og gjøre øvinger sammen med, men også en støttespiller som kan bidra til planlegging og struktur i studiehverdagen din. Mentor kan også være en sosial støtte. En mentor er lønnet via midler fra NAV.

Mentorkurs    

Dette kurset er for deg som er eller ønsker å bli mentor for en medstudent. Målsettingen er å bidra til en god start, samt dele erfaringer, råd og tips. Det legges til rette for å diskutere ulike problemstillinger som både mentoren og studenter med psykiske og fysiske helseutfordringer måtte støte på. Ønsker du å bli mentor, vil du bli lønnet via midler fra NAV og jobbe fra ca. 2 – 8 timer i uken.

Ta kontakt med seniorrådgiver Lena Håre for å høre om når neste kurs arrangeres.

Dysleksi 

Lingdys og Lingpilot er programvarer som kan hjelpe deg med dysleksi. Du kan søke HiMolde om bruk av Lingdys og Lingpilot under eksamen ved HiMolde (se tilrettelegging av eksamen). Vi har egne maskiner på datalaber som har programvarene installert.

Trenger du Lindys og Lingpilot installert på egne maskin, og har dokumentert dysleksi, kan du kontakte NAV for å få dekket utgifter i forbindelse med dette:

Utredning av dysleksi og dyskalkuli 

HiMolde kan ikke utrede om du har dysleksi eller dyskalkuli. Om du mistenker at du har dysleksi eller dyskalkuli, må du ta kontakt med fastlegen din og dere sammen vurdere om du bør utredes.

Pensum på lyd 

Å kunne kombinere mellom å lese pensum selv eller få pensum opplest kan hjelpe deg med lese – og skrivevansker, synshemming eller konsentrasjonsvansker. Du søker selv om lånerett eller produksjonsrett hos Norsk lyd – og blindeskriftsbibliotek (NLB).

Hjelpemidler 

Har du et varig behov for hjelpemidler, skal du kontakte NAV Hjelpemiddelsentral i det fylket hvor du er folkeregistrert. Har du et midlertidig behov, for eksempel en regulerbar stol under eksamen, kan du ta kontakt med HiMolde.  

Teleslynge kan gjøre det lettere å følge undervisningen hvis du har hørselsproblemer. HiMolde har teleslynge installert i de to store auditoriene i Bygg A, samt i deler av rom B137 i Bygg B.

Det er i tillegg montert ROGER base i de tre auditoriene på skolen. Det er utlån av ROGER pen halsslynger til studenter og besøkende i Studentservice.

Apper

Appbiblioteket er en nettside fra NAV om bruk av smartteknologi for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Hvilerom 

HiMolde har et hvilerom/stillerom i andre etasje i A-bygget. Rommet er A-2.057 og ligger helt øst i bygget, i den delen av bygget som vender mot baksiden.  

Bolig og parkering

SiMolde har boliger som passer for studenter med funksjonsnedsettelse. Det er tilgang til parkering av bil på Molde Campus, både inn under tak og ute.

SiMoldes side om bolig

Utveksling

Internasjonal erfaring skal være tilgjengelig for alle. Ta kontakt med internasjonal koordinator Anette Mystad for å vite mer om hvor du kan reise på utveksling.

ANSAs nettsider om utenlandsstudier med tilrettelegging

Finansiering av tilrettelegging 

Lånekassen gir ekstrastipend til studenter som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av en funksjonsnedsettelse. Ta kontakt med Lånekassen for informasjon om hvordan du kan beholde ekstrastipendet om du skal på utveksling.

Tilretteleggingsstipend – Erasmus 

Skal du søke om utveksling, vil du bli vurdert for tilretteleggingsstipend mot at du leverer legeerklæring eller annen gyldig dokumentasjon per brev eller for hånd til internasjonal koordinator Anette Myrstad. Skolen du skal utveksle til må ha en Erasmusavtale med HiMolde.

Legater og stiftelser 

Mange legater og stiftelser gir stipender. Bruk nettet, det er flere nettsider hvor du kan søke etter legater som passer deg. Du kan i søknaden beskrive kostnadene du har som følge av din funksjonsnedsettelse og behovet for tilrettelegging. 

Stiftelsen Sofies Minde gir et eget stipend til studenter med bevegelseshemming.

Studenthåndbok for døve i høyere utdanning

DiHU har lansert egen studenthåndbok for studenter med hørselshemming som følger høyere utdanning.  

Råd og helse

Noen ganger kan du trenge noen å tenke høyt sammen med. Studentrådgiver har taushetsplikt og tilbudet er gratis. Studentrådgiver kan også informere om andre helsetilbud i Molde.

Mer om råd og helse

 

 

Av HIM
Publisert 8. aug. 2018 10:52 - Sist endret 10. aug. 2022 10:01