English version of this page

Tilrettelegging, sykdom og trekk på eksamen

Tilrettelegging på eksamen

Du kan søke om tilrettelegging på eksamen om du har medisinske eller andre tungtveiende grunner til dette. Søknadsfrister er følgende:

 • 1.oktober for tilrettelegging i høstsemesteret
 • 1.mars for tilrettelegging i vårsemesteret

Her finner du søknadsskjema om tilrettelegging (doc)

Søknadsskjema med dokumentasjon leveres til Studentservice eller sendes i posten til høgskolen. Behovet må dokumenteres med legeattest eller attester fra andre sakkyndige. 

Tilrettelegging til eksamen kan være:

 • Bruk av PC med Lingdys. Mer informasjon om Lingdys.
 • Utvidet tid på skoleeksamen. Ved eksamener på tre eller fire timer gis det 30 minutter forlenget tid, mens det på eksamener på fem timer eller mer gis en time forlenget tid. Det gis ingen tilleggstid ved eksamener på en eller to timer.
 • Regulerbar stol/bord.
 • Eksamenslokale med færre studenter.
 • Tilrettelegging ved amming.
 • Bruk av penn og papir istedenfor PC ved digitale eksamener.
 • Å ta eksamen et annet sted enn i HiMoldes lokaler.

Les mer om tilrettelegging av studier

Sykdom og trekk under eksamen

Er du syk på eksamensdagen, må du skaffe deg en legeerklæring som bekrefter at du var syk på eksamensdagen. Blir du syk under selve eksamen og må trekke deg fra eksamen, må du også levere en legeerklæring. Legeerklæring må leveres i Studentservice eller poststemples og sendes høgskolen senest en uke etter eksamensdagen.

 • En legeerklæring kan gi gyldig fravær på eksamen og eksamenen vil da ikke telle som et forsøk. Du vil kunne melde deg opp til ny og utsatt eksamen.
 • Trekker du deg under eksamen uten å ha legeerklæring vil dette telle som et forsøk på eksamen. Du vil likevel ha rett til å ta ny og utsatt eksamen. 
 • Møter du ikke opp til en eksamen som du er oppmeldt i, og har heller ikke legeerklæring, teller dette som et forsøk på eksamen. Du vil ikke ha rett til å ta ny og utsatt eksamen, men vil måtte vente til neste ordinære eksamen.

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 6. juli 2018 11:43 - Sist endret 26. mars 2019 12:22