English version of this page

Tilrettelegging, sykdom og trekk på eksamen

Tilrettelegging på eksamen

Har du fått tilrettelegging på skoleeksamener, skal tilretteleggingen følge deg i den grad det er mulig, selv om skoleeksamen er blitt omgjort til en hjemmeeksamen. Dette gjelder for hjemmeeksamener som varer under tolv timer.

Du kan søke om tilrettelegging på eksamen om du har medisinske eller andre tungtveiende grunner til dette. Søknadsfrister er følgende:

 • 1.oktober for tilrettelegging i høstsemesteret
 • 1. mars for tilrettelegging i vårsemesteret

Last ned søknadsskjema om tilrettelegging (doc)

Søknadsskjema med dokumentasjon leveres til Studentservice eller sendes i posten til høgskolen. Behovet må dokumenteres med legeattest eller attester fra andre sakkyndige. 

Tilrettelegging til eksamen kan være:

 • Bruk av PC med Lingdys. Mer informasjon om Lingdys.
 • Utvidet tid på skoleeksamen. Ved eksamener på en time gis det 10 minutter ekstra, og på eksamener på to timer gis det 15 minutters ekstratid. Ved tre eller fire timers eksamen gis det 30 minutter forlenget tid, mens det på eksamener på fem timer eller mer gis 60 minutter forlenget tid. 
 • Regulerbar stol/bord.
 • Eksamenslokale med færre studenter.
 • Tilrettelegging ved amming.
 • Bruk av penn og papir istedenfor PC ved digitale eksamener.
 • Å ta eksamen et annet sted enn i HiMoldes lokaler.
 • Anonym dysleksiattest ved korte eksamener.
 • Alternativ eksamensform

Du kan også søke om behov for tilrettelegging utenom eksemplene ovenfor.

Les mer om tilrettelegging av studier

Sykdom og trekk under eksamen

Er du syk på eksamensdagen, eller noe uforutsett skjer med deg, må du sende inn en egemelding på fravær .

Er du syk på eksamensdagen, må du skaffe deg en legeerklæring som bekrefter at du var syk på eksamensdagen. Blir du syk under selve eksamen og må trekke deg fra eksamen, må du også levere en legeerklæring. Legeerklæring må leveres i Studentservice eller poststemples og sendes høgskolen senest en uke etter eksamensdagen. OBS! Fra mars 2020 og grunnet koronarestriksjoner, faller kravet om dokumentasjon på gyldig fravær bort. Du må likevel sende inn en egenmelding på fravær.

 • Gyldig fravær på eksamen teller ikke som et forsøk. Du vil kunne melde deg opp til ny og utsatt eksamen.
 • Møter du ikke opp til en eksamen som du er oppmeldt i, og har heller ikke legeerklæring eller har sendt inn en egenmelding, teller dette som et forsøk på eksamen. Du vil ikke ha rett til å ta ny og utsatt eksamen, men vil måtte vente til neste ordinære eksamen.
 • Trekker du deg under skoleeksamen uten å ha legeerklæring vil dette telle som et forsøk på eksamen. Du vil likevel ha rett til å ta ny og utsatt eksamen. OBS! Husk å velge "Levere Blankt" i Inspera om du skal trekke deg. 
 • Du har tre forsøk per eksamen.

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 6. juli 2018 11:43 - Sist endret 27. sep. 2021 11:10